Nolltolerans mot snor och hosta även för i övrigt friska barn – coronapandemin påverkar de flesta barnfamiljer och rekordmånga vabbar till följd av striktare smittregler. Under våren slogs rekord i antalet utbetalda vabdagar, med nästan dubbelt så många jämfört med föregående år, enligt statistik från Försäkringskassan.

Restriktioner och åtgärder för att minska smittspridningen fortsätter. Uppmaningen att tvätta händerna och hålla avstånd för att få bukt med coronaviruset har även bidragit till att virussjukdomar som influensa, vinterkräksjuka och RS-virus avstannade ovanligt tidigt den gångna säsongen.

Trots detta upplever inte föräldrar att deras barn är friskare. I en ny Sifo-undersökning, gjord på uppdrag av Apotek Hjärtat, svarar närmare nio av tio föräldrar att de inte har upplevt någon skillnad på deras barns fysiska hälsa under coronapandemin.

– Förkylningar hos barn är inte alltid så kraftiga och normalt reagerar man kanske inte på lite snuva. I dessa tider tar vi det säkra före det osäkra och därför är föräldrar hemma i högre utsträckning nu. Det är dock intressant att man inte upplever att barnen är friskare, trots skärpta smittregler, säger Annika Svedberg, chefsapotekare på Apotek Hjärtat.

Det är viktigt att fortsatt följa råden om att stanna hemma och undvika att träffa andra vid minsta symtom. Även om man bara känner sig lite småförkyld, kan den man smittar bli allvarligt sjuk.

Undersökningens resultat i korthet:
Närmare nio av tio (89 procent) föräldrar har inte upplevt någon skillnad på deras barns fysiska hälsa under coronapandemin. Sju procent upplever att deras barns fysiska hälsa har påverkats positivt av coronapandemin. Endast fyra procent upplever att barnets fysiska hälsa har försämrats.

Nio av tio (91 procent) föräldrar upplever inte att deras barns psykiska hälsa påverkats av coronapandemin. Endast en procent upplever att barnens psykiska hälsa har påverkats till det bättre, och sex procent till det sämre.

15 procent av föräldrarna upplever att det har varit svårt att på ett lättbegripligt sätt svara på frågor och prata om coronapandemin med sina barn.

Om undersökningen:
Undersökningen har genomförts av Sifo på uppdrag av Apotek Hjärtat. Den bygger på 2503 intervjuer bland svenska allmänheten och är riksrepresentativ. Av dessa hade 558 svarande minst ett hemmavarande barn under 12 år. Datainsamlingen gjordes mellan 8-15 september 2020.