Hela Sveriges befolkning ska få mat och dricksvatten även vid kris eller krig. Från och med 2021 får Livsmedelsverket nya uppgifter och resurser för att bygga upp Sveriges nya livsmedelsberedskap.

– Det är ett stort och viktigt jobb som Sverige har framför sig. Det kommer att ta tid och kräva arbete av både näringsliv och andra myndigheter att bygga upp en beredskap och planering för i värsta fall krig. Vi på Livsmedelsverket är både angelägna och stolta över att driva det arbetet framåt i vår del av kedjan, säger Livsmedelsverkets generaldirektör Annica Sohlström.

Livsmedelsverket har redan i dag i uppdrag att samordna Sveriges planering för tillgång till mat och dricksvatten i händelse av kris eller krig. Från och med nästa år tillkommer många nya uppgifter. Totalt handlar det om en satsning på 42 miljoner kronor för 2021, vilket är en fyrdubbling av Livsmedelsverkets nuvarande budget för civilt försvar.

–  Det är en kraftig utökning – i huvudsak för att vara drivande och stödja andra aktörer så att hela livsmedelskedjan ska fungera men också för att höja vår egen förmåga på Livsmedelsverket, säger Annica Sohlström.

Anpassat för nya förutsättningar och hotbild 

Exempel på Livsmedelsverkets nya uppgifter är att hitta svaga punkter i livsmedelskedjan, att stödja länsstyrelserna i utvecklingen av en regional planering av nödvatten, planera för vad som behöver göras om det uppstår en brist i livsmedelskedjan, samt att utveckla samarbetet med Finland och Norge.

– Många av de beredskapsplaner som fanns tidigare är inte anpassade för dagens förutsättningar och hotbild så i stora delar behöver vi bygga nytt, säger Annica Sohlström.

Livsmedelsverkets nya uppgifter bygger i huvudsak på förslag som Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) lämnade till regeringen i mars 2020. De nya uppgifterna innebär att Livsmedelsverket behöver rekrytera flera nya kompetenser. I byggandet av en ny livsmedelsberedskap får även Jordbruksverket och SVA utökade uppgifter. 

Regleringsbrev för 2021 avseende Livsmedelsverket

Krisberedskap och civilt försvar – livsmedelsförsörjning 

Krisberedskap och civilt försvar – Livsmedelsverkets ansvar