söndag, mars 3, 2024

Debatt

Costco nu på plats i Stockholm – knappast ett hot mot Lidl och Willys

När Netto lämnade Sverige i 2019 skapades ett vakuum på den svenska lågprismarknaden inom dagligvaruhandeln. Med stigande räntor och energikris flyr framförallt låginkomsttagare till...

Hållbarhet i matbutiken berör oss alla!

Visst talas det om hållbarhet. Men i butikerna är utbudet av hållbara produkter begränsat. I sin avhandling belyser Karin Alm dynamiken i butikskedjornas informationsflöde,...

Debatt: Sänk momsen på hållbar mat för att öka takten i den gröna omställningen

Sänk eller avskaffa momsen på hållbar mat. Det föreslår Axfood, med kedjor som Willys och Hemköp, som menar att politiken behöver ta ett större...

Hur skapas lagereffektivitet i en hyperrörlig modevärld?

Konsumenterna förväntar sig idag att kunna få sina varor på nolltid, det finns liten tolerans för några förseningar. För att möta dessa krav måste...

Så kan AI hjälpa fler matbutiker och kunder att bli mer hållbara

FN:s hållbarhetsmål innebär bland annat att vi till 2030 ska halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet, och dessutom minska matsvinnet...

Det är nyckeln till en uthållig livsmedels- och dryckesindustri

Den ekonomiska effekten av den pågående pandemin förväntas vara betydande och långvarig. I år har livsmedels-och dryckesindustrin varit tvungen att snabbt anpassa sig till...

Sluta pumpa in skattepengar i ohållbar fiskuppfödning

Att föda upp fisk på land är mycket hållbarare än i kassar i havet. Men lagstiftning och kunskap hos politiker och myndigheter släpar efter. Just nu...

Jordbruksmark som kolsänka är en underutnyttjad lösning på klimatkrisen

Det är viktigt att vi utnyttjar alla möjligheter för att minska klimatpåverkan från matproduktionen. Utsläppen av växthusgaser måste fortsätta minska men vi kan också...

LRF: Vi förväntar oss regleringsbrev mot tomma hyllor och krångel

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte tidningen Butiksnytt. Fler myndigheter måste få uppdrag i regleringsbreven...

Samarbete, tillit och ansvar grundpelare i den cirkulära ekonomin

Mina föräldrar föddes på 20-talet. Då var det helt naturligt att hushålla med resurserna. Man lagade och lappade och hade i grunden en mer...

”Dimridåer för att försvara ett oligopol”

De få svenska dagligvarukedjorna utnyttjar sin makt för att pressa livsmedelsproducenterna med osunda affärsmetoder. Det skriver Anna-Karin Hatt, LRF, och Björn Hellman, Livsmedelsföretagen, i...

”Sverige går fel väg – gynnar storbolagen”

Multinationella storbolag på väg att få ökad marknadsmakt på den lilla handlarens bekostnad. Den svenska processen kring ett EU-direktiv har fått en olycklig vändning,...

Nära ögat för vego-korven

Få matintresserade har nog missat EU-debatten om vego-korvarnas vara eller icke vara. Till sist var det i alla fall vego-korvarna som gick segrande ur...

Debatt: Skydda Sveriges kvarvarande livsmedelsindustri

Kommuners byggande av nya bostadsområden och annan expansion utgör ett hot mot Sveriges livsmedelsberedskap, då flera av landets få kvarvarande och strategiskt viktiga livsmedelsindustrier...

”Försörjningen av matvaror fungerar”

Vi inom Axfoodkoncernen har, precis som våra kollegor i dagligvarubranschen, en viktig och samhällsbärande roll i att förse hela landet med mat och dagligvaror. Det jobbar nu våra medarbetare med, dygnet...

Regeringen håller väl löftet om stärkt svensk växtförädling?

DEBATT. Lösningen på utmaningarna inom framtidens matproduktion finns inom växtförädling. Men en förutsättning är att forskningen får tillgång till de finansiella medel som regeringen...