Det är nyckeln till en uthållig livsmedels- och dryckesindustri

Den ekonomiska effekten av den pågående pandemin förväntas vara betydande och långvarig. I år har livsmedels-och dryckesindustrin varit tvungen att snabbt anpassa...

Sluta pumpa in skattepengar i ohållbar fiskuppfödning

Att föda upp fisk på land är mycket hållbarare än i kassar i havet. Men lagstiftning och kunskap hos politiker och myndigheter släpar efter....

Jordbruksmark som kolsänka är en underutnyttjad lösning på klimatkrisen

Det är viktigt att vi utnyttjar alla möjligheter för att minska klimatpåverkan från matproduktionen. Utsläppen av växthusgaser måste fortsätta minska men vi...

LRF: Vi förväntar oss regleringsbrev mot tomma hyllor och krångel

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte tidningen Butiksnytt. Fler...

Samarbete, tillit och ansvar grundpelare i den cirkulära ekonomin

Mina föräldrar föddes på 20-talet. Då var det helt naturligt att hushålla med resurserna. Man lagade och lappade och hade i grunden...

”Dimridåer för att försvara ett oligopol”

Anna-Karin Hatt och Björn Hellman, vd:ar för LRF (Lantbrukarnas riksförbund) och Livsmedelsföretagen. De få svenska dagligvarukedjorna utnyttjar...

”Sverige går fel väg – gynnar storbolagen”

Multinationella storbolag på väg att få ökad marknadsmakt på den lilla handlarens bekostnad. Den svenska processen kring ett EU-direktiv har fått en...

Nära ögat för vego-korven

Få matintresserade har nog missat EU-debatten om vego-korvarnas vara eller icke vara. Till sist var det i alla fall vego-korvarna som gick...

Debatt: Skydda Sveriges kvarvarande livsmedelsindustri

Kommuners byggande av nya bostadsområden och annan expansion utgör ett hot mot Sveriges livsmedelsberedskap, då flera av landets få kvarvarande och strategiskt...

”Försörjningen av matvaror fungerar”

Vi inom Axfoodkoncernen har, precis som våra kollegor i dagligvarubranschen, en viktig och samhällsbärande roll i att förse hela landet med mat och dagligvaror. Det jobbar nu...

Regeringen håller väl löftet om stärkt svensk växtförädling?

DEBATT. Lösningen på utmaningarna inom framtidens matproduktion finns inom växtförädling. Men en förutsättning är att forskningen får tillgång till de finansiella medel...

​För att vi vill, kan och måste

Det finns många skäl till att hållbarhetsarbetet står högt på agendan hos Löfbergs. Att det genomsyrar allt vi gör och hela vår...

Satsa på forskning för en hållbar handel

En fungerande handel spelar en central roll för privatpersoner, företag och den offentliga sektorn. Men handeln står även inför stora förändringar i...

Svenskt Näringslivs vd: Brottsvågen skrämmer bort utländsk kompetens

DEBATT. Den lågprioriterade mängdbrottsligheten kostar svenska företag stora summor. Utsattheten har fått var femte handlare att fundera på att sälja eller stänga...

Det är inte Norge som är den sista Sovjetstaten

– Vi låtsas jobba och de låtsas betala vår lön. På så sätt kan vi upprätthålla bilden av att vårt samhälle fungerar”....

”Svenska bönder har ingen anledning att känna skam”

Ingen vinner på en skamdebatt med bonden i skottgluggen. Snarare borde vi fokusera på jordbruket som en lösning, skriver Christina Nordin, Jordbruksverkets...