måndag, mars 27, 2023

Sortimentsrevideringsplan 2022
Rekommendation för sortimentsrevideringar inom den svenska dagligvaruhandeln, servicehandeln samt apoteksmarknaden.