lördag, juli 31, 2021

Sortimentsrevideringsplan 2021
Rekommendation för sortimentsrevideringar inom den svenska dagligvaruhandeln, servicehandeln samt apoteksmarknaden.