Volta Greentech, det svenska startupbolaget och ett av bolagen i den svenska foodtech-acceleratorn Bloomer, har skapat ett algfodertillskott med potential att reducera metanutsläpp hos kor med 60–90 procent. Nu startar den första kommersiella studien med fodertillskottet, med syftet att kvalitetssäkra mjölken och med målsättningen att utveckla en kommersiell produkt i Coops butiker under 2021. Studien genomförs med 24 mjölkkor och väntas vara klar i november 2020.

Metanutsläpp från kor står för drygt 5 procent av Sveriges nationella utsläpp av växthusgaser*. Att ta fram och implementera lösningar för att minska kors enteriska fermentation är därför avgörande för ett hållbart svenskt lantbruk.

Fredrik Åkerman och Leo Wezelius från Volta tillsammans med Magnus Johansson.

Volta Greentechs algfodertillskott har potential att minska 60–90 procent av dessa utsläpp och företaget har därför som ambition att möjliggöra kommersialisering av algfodertillskottet för att få ut lösningen i stor skala och accelerera arbetet med att minska klimatavtrycket från svensk mjölk- och köttindustri. Därför genomförs nu en studie tillsammans med Coop på Lantmännens gård Viken utanför Falköping där man testar implementering och utfodring på svenskt nötkreatur och säkerställer att mjölkkvaliteten är oförändrad.

– I decennier har såväl politiker som företag pratat om vikten av att minska sina utsläpp av växthusgaser. Ändå ökade utsläppen i Sverige 2018 med 0,9 procent. En av de största källorna till utsläppen är enterisk metangas från kor, som är 25 gånger kraftfullare än koldioxid på att värma upp atmosfären. I och med detta initiativ är dagligvaruhandeln för första gången på väg att inom kort kunna sälja livsmedelsprodukter från kor som helt eller delvis är metanfria, säger Leo Wezelius, CMO på Volta Greentech.

Som nära samarbetspartner är Coop med och stöttar kommersialiseringen genom att hjälpa till att ta fram metanreducerade, långsiktigt hållbara konsumentprodukter. Flera delar av organisationen är redan inblandade och ytterligare delar blir aktiverade allteftersom samarbetet fortgår, från leverantörer till butik.

– Lösningen har enorm potential, men för att lyckas krävs att vi samarbetar med både lantbruket och livsmedelsindustrin från leverantör till butik. Acceleratorn Bloomer har gett oss bra förutsättningar att arbeta nära Coop för att implementera lösningen i deras värdekedja, säger Leo Wezelius.

Coop Sveriges vd och koncernchef Magnus Johansson, som varit mentor för Volta Greentech och delaktig i deras arbete, ser positivt på samarbetet.

– Bloomer är ett fantastiskt acceleratorprogram där vi skapat en plattform för entreprenörsbolag som Volta Greentech att ta sina lösningar till nästa nivå och göra mat-Sverige mer hållbart. Jag följer med spänning deras utveckling och är glad över att Coop kan vara en möjliggörare som stöttar deras viktiga arbete framåt, säger Magnus Johansson.

*Metangasutsläpp från endast kors fodersmältning (enteric fermentation) år 2018 utgör 38,26% av Sveriges jordbrukssektor. Det motsvarar ca 5% av Sveriges nationella utsläpp. Källor: UnfcccNaturvårdsverket