Coop kommer under 2021 att pilottesta blockkedjeteknik och full spårbarhet via QR-koder på tonfisk på burk. Det innebär att Coops kunder kan skanna en QR-kod med sin smartphone och följa tonfiskens resa från hav till hylla.

En produkts resa från hav till butikshyllor kan vara komplex och svår att förklara för kunderna.

Med hjälp av blockkedjeteknik; en decentraliserad databas där information registreras permanent i kronologisk ordning, kan Coops kunder följa tonfiskens resa. Man skannar en QR-kod på varan med sin smartphone som automatiskt öppnar en webbsida där kunden får information om leveranskedjan.

– Transparens i hela vår produktkedja är otroligt viktigt och nu tar vi ytterligare ett steg framåt genom att göra tonfiskens resa tillgänglig för våra kunder med blockkedjeteknik. Det är ett stort steg i branschen och genom att ge våra kunder värdefull information kan de göra mer informerade val, säger Åsa Wickholm, chef för egna varumärken på Coop Sverige och fortsätter:

– Spårningen i blockkedjan ger inte bara ökad transparens för kunderna, utan skapar också ett ökat incitament för hållbar produktion under hela tonfiskens resa.

Inledningsvis kommer blockkedjetekniken att testas på Coops MSC-märkta tonfisk, som kommer att säljas i Coops butiker. Coop tittar även vidare på vilka andra produktgrupper där tekniken kan göra skillnad för leveranskedja och kunder.