Axel Johnsons 2020 var ett exceptionellt år för samtliga våra verksamheter. Industrigruppen Axel Johnson International och Axfood noterade rekordresultat, medan framför allt Martin & Serveras och Åhléns försäljning och resultat drabbades hårt av restriktioner kopplade till pandemin.

Axel Johnsons omsättning uppgick till 86,9 (88,2) miljarder kronor och vårt resultatAX till 2 754 (3 400) miljoner kronor, samtidigt som kassaflödet efter investeringar stärktes till 2 016 (20) miljoner kronor, vilket ger en fortsatt stark finansiell plattform och ett stort rörelseutrymme för förnyelse.

Axel Johnsons vd, Mia Brunell Livfors:

–  2020 var ett år fyllt av stora påfrestningar för människor, företag och samhälle. Det var påtagligt också i våra verksamheter. Men vårt 2020 är också en historia om motståndskraft och ledarskap, och om mängder av ledare och medarbetare som har klivit fram för att fortsätta utveckla våra verksamheter och säkerställa att vi tar vårt ansvar mot våra kunder, i en tid då inget kunnat göras på autopilot. Det är med stolthet som vi summerar året med ett resultat på 2 754 miljoner kronor.

Givet att vi verkar inom flera av de branscher som drabbats allra hårdast av pandemin, så är det är en enastående kollektiv prestation, som ger starka skäl för optimism. För vart och ett av våra bolag, även de som likt Axfood och Axel Johnson International noterar rekordresultat, kommer under mer normala marknadsförhållanden ha alla möjligheter att växa ytterligare, med ytterligare förbättrad lönsamhet.

Ännu viktigare än det enskilda årets resultat är att vi lyckades hålla blicken högt och hålla takten i vår förnyelse. Vi har under 2020 fortsatt att investera i förbättrad e-handel, ökad teknisk kompetens och kapacitet, i automation och i utvecklingen av en successivt modernare och mer hållbar logistik. Att vi håller ett högt tempo i vår transformation reflekteras också i våra siffror. När vi mäter framåtrörelsen mot vårt 10/50-mål – som säger att hälften av våra intäkter om tio år ska komma från sådant vi inte gör idag – så ser vi att vi håller takten mot målet.

Ingen av oss vet exakt när och hur våra samhällen kommer ställa om till en vaccinerad vardag. Men om det är något vi har lärt oss under det senaste året så är det att förvänta oss det oväntade, och att agera snabbt när det inträffar. När samhälle och marknader vänder uppåt, ska vi i samtliga verksamheter inom Axel Johnson vara rustade för tillväxt.

När vi blickar framåt gör vi det utifrån en urstark plattform med en stark finansiell bas, högt tempo i vår transformation, och med det långsiktiga familjeägandet och viljan att utveckla hållbara affärer som fundament. Kan vi därtill bygga vidare på den kultur av förändringsvilja som vi visade under fjolåret, finns alla möjligheter att göra 2021 till ett år av tillväxt och framgångsrik förnyelse.

Axfood gör ett mycket starkt resultat på 2 394 (2 173) mkr och växer återigen mer än marknaden såväl i butik som online, där tillväxten landade på 112 procent. Även om dagligvaruhandeln sammantaget har stått stark under pandemin så är verkligheten mer skiftande. För samtidigt som Willys noterade försäljningsrekord såg vi stora tapp i besökstalen i butikerna längs norska gränsen och i många butiker i storstadslägen. Mot den bakgrunden är resultatförbättringen ett styrkebesked, som dessutom signalerar ytterligare potential framåt.

ResultatAX är för de noterade bolagen EBT enligt IFRS och för de icke-noterade bolagen EBT exklusive goodwillavskrivningar, justeringar på tilläggsköpeskillingar, jämförelsestörande poster och avvecklad verksamhet. ResultatAX används för att möjliggöra ökad jämförelse mellan koncernbolagen och andra, noterade bolag utanför koncernen, och jämförelse mellan år.