Företagsjätten Dafgårds är nästa svenska företag att ställa krav på kycklingbranschen genom att ta med European Chicken Commitment (ECC) i sina inköp. Beslutet gäller för deras färdiga rätter Dafgårds, Billys och Gorbys. Ett konkret och tydligt sätt att förändra för de djur som är flest och som har det sämst, menar Djurens Rätt.

Dafgårds som hamnar på plats nio över de största livsmedelsföretagen i Sverige säger såhär om beslutet:

– Djuromsorg är en väldigt viktig fråga för oss. Vi arbetar långsiktigt med att förbättra för djurens tillvaro och genom att ansluta till ECC ser vi till att ytterligare uppmärksamma och öka djuromsorgen för kycklingarna, säger vice VD Magnus Dafgård. 

Dafgårds inkluderar sina färdiga rätter i beslutet; Dafgårds, Gorbys och Billys. De ser även till att fler kycklingar kommer ut i friska luften genom att inkludera detta i policyn. Att det kommer göra stor skillnad för många djur råder det inga tvivel om. 

– Vi är oerhört glada över att Dafgårds valt att göra detta. Det är ett viktigt beslut som påverkar oerhört många djurs levnadsstandard och konkret visar hur de som företag tar sitt ansvar för att höja nivån för djurvälfärd, säger Nathalie Söderström, ansvarig för företagsrelationer på Djurens Rätt. 

Om European Chicken Commitment (ECC)

European Chicken Commitment är ett antal välfärdskriterier som ska öka kycklingarnas välmående. Bland kriterierna ingår bl.a. större yta för kycklingarna att röra sig på samt slopandet av snabbväxande turbokycklingar. I några länder med stark opinion för djurvälfärd, som Sverige, ingår också utevistelse/vinterträdgårdar som ett kriterium. Närmare 170 företag i Europa har valt att arbeta enligt ECC, bland dessa Nordrest, KFC, Espresso House och franska Lidl.