Osten tillför marknaden en helt ny produkt genom att säljas styckfryst i flerpack. Grillosten blir därmed ännu mer användarvänlig och risken för onödigt svinn minimeras – något som är till för nytta för både restauranger och offentliga kök men även för de mindre privata hushållen.

Osten kommer att ingå i Svenska Hamburgare nya satsning på helsvenska VEGO-produkter och säljas via Svenska Hamburgare till dagligvaruhandel, restauranger och andra storhushåll. Volymen är svår att uttala sig om då det är en helt ny produkt för Svenska Hamburgare AB men färdiga försäljningskanaler finns upparbetade till Ica, Coop och Food Service.

–  Vi är mycket glada över vårt nya samarbete med Dalsspira mejeri, att vi tillsammans kan nå ut med nya högkvalitativa varor med helsvenskt ursprung, är fantastiskt. Som specialister på frysta varor har vi äntligen hittat en samarbetspartner som kan infria våra högt ställda krav på säkerhet och kvalité, säger Carl-Otto Eriksson, VD Svenska Hamburgare.

–  Det känns riktigt spännande att återigen få vara med och lansera en ny produkt på marknaden som dessutom kompletterar vår egna Grillostförsäljning, säger Malin Jakobsson, VD Dalsspira mejeri.