ANNONS

Hållbarhet har blivit en allt viktigare fråga på agendan. Enligt den årliga undersökningen “Svenskar och hållbarhet 2021” som undersöker svenska folkets attityd till hållbarhet, anser nästan alla svenskar (95 %) att hållbarhet är viktigt. För företag, särskilt inom livsmedelsindustrin, har hållbarhetsfrågan blivit en konkurrensfaktor.

Nu tar det ekologiska matföretaget Årstiderna sitt hållbarhetsarbete ett steg längre med en certifiering som heter B Corp, och har erhållit högst poäng av alla B Corp-certifierade livsmedelsföretag i Norden. B Corp definierar vad hållbarhet är och omfattar allt från miljöpåverkan, socialt ansvar, arbetsmiljö och det värde som verksamheten har för samhället. Det har tagit mer än ett år för Årstiderna att erhålla den gedigna certifieringen, som enbart företag som genomsyras av hållbarhet i alla led kan få.

– När jag grundade Årstiderna 1999, tillsammans med bonden Thomas Harttung, tvivlade vi inte en sekund på att vi ville vara 100% ekologiska. Vi var ekologiska pionjärer på den tiden, vilket jag är väldigt stolt över. Jag är också mycket stolt över att vi nu har blivit B Corp-certifierade. Vi har nämligen ett stort behov av att kunna förhålla oss till vad hållbarhet är, vilket B Corp sätter ord på och ramar för, säger Søren Ejlersen, en av Årstidernas grundare.

I en tid när det kommuniceras vitt och brett om hållbarhet kan det vara svårt för konsumenter att göra klimatvänliga val, eftersom allt fler företag säger sig vara det hållbara valet. För att kunna erhålla en B Corp-certifiering räcker det inte att bara berätta om vad verksamheten gör, företagen behöver också dokumentera och bevisa sitt hållbarhetsarbete. Årstiderna vill uppmuntra fler företag att gå igenom certifieringsprocessen och tillsammans sätta en ny standard för hållbarhet som är mätbar, jämförbar och omfattar mer än bara en CO2-rapport.

Vad är B Corp?

B Corp består av ett nätverk av företag som alla lever upp till en ny standard för hållbarhet. Det är B Lab, en icke vinstdrivande internationell organisation, som står bakom certifieringen. Processen för att bli ett B Corp-företag är gedigen och kräver att det skickas in omfattande dokumentation på hur företaget bedriver sin verksamhet inom olika kategorier som samhälle, miljö och arbetsmiljö. Det är hittills endast ett 70-tal företag med verksamhet i Sverige som är B Corp-certifierade.

Årstiderna har högst B Corp score av alla livsmedelsföretag i Norden

För Årstiderna har det alltid varit viktigt att prioritera både planeten och sina kollegors trivsel högt. Företagets B Corp score landade på 106,7 poäng, vilket är högst poäng av alla B Corp-certifierade livsmedelsföretag i Norden. Det krävs 80 poäng för att få en certifiering.

Läs mer om B Corp och Årstidernas B Corp score.

Klimatberäknade matkassar gör det enklare att välja rätt

I samband med B Corp-certifieringen har Årstiderna också lanserat “Årstiderna Food Impact” som beräknar matkassarnas CO2-avtryck. Det innebär att alla hushåll med en matkasse från Årstiderna kan se vilket klimatavtryck deras middagar har per kuvert. Eftersom det vi äter utgör en tredjedel av hushållens klimatpåverkan, kan det göra en stor skillnad om vi blir mer medvetna om matens CO2-avtryck.

– Det är riktigt intressant att se hur många kilo CO2 varje middag bidrar till. Vi räknar på det för att ge familjerna runt middagsbordet möjlighet att få en överblick över matens klimatavtryck och på så sätt kunna göra ett mer klimatvänligt val, säger Søren Ejlersen.

ANNONS