Högsta domstolen avslår Systembolagets krav på Winefinder att sluta sälja alkohol i Sverige och utmanar därmed det svenska alkoholmonopolet. Domstolens beslut öppnar upp för potentiell tillväxt inom e-handeln av alkohol i landet. Sedan nyheten blev publik på fredagen har Winefinders hemsida periodvis varit nere.

Winefinder är ett danskt företag som bedriver verksamhet i Sverige. Högsta domstolen fastställer att distanshandel, som Winefinder bedriver, inte strider mot den svenska alkohollagen. Istället betraktas det som en tillåten form av privatimport enligt alkohollagens intentioner. Detta meddelades av Högsta domstolen i ett pressmeddelande på fredagsmorgonen.

Systembolagets begäran om att stoppa Winefinders verksamhet har inte beviljats, och Systembolaget kommer även att bli tvungna att betala Winefinders rättegångskostnader på nära en miljon kronor. Winefinder fick tillstånd att bedriva sin verksamhet i Sverige redan 2007, men frågan om lagligheten kring e-handel med vin har ifrågasatts ända sedan starten.

Rättsprocessen har varit långdragen. År 2019 stämde Systembolaget Winefinder med kravet att de skulle sluta marknadsföra och sälja vin i Sverige. Under hösten 2020 fastslog Patent- och marknadsdomstolen att Winefinder bröt mot lagen, men domen ändrades sedan i Patent- och marknadsöverdomstolen. Nu har Högsta domstolen alltså bekräftat att Winefinder faktiskt får fortsätta sälja alkohol i Sverige. Dessutom kommer Systembolaget att behöva betala Winefinders rättegångskostnader på strax under en miljon kronor.

Avgörande för Högsta domstolens beslut är att försäljningen har skett från Danmark med frakt till Sverige. Domstolen påpekar att import av alkohol från andra länder är tillåten enligt lagen och anser att Winefinders verksamhet motsvarar sådan import.

”Högsta domstolen skriver i sin dom att marknadsföringen inte är otillbörlig på grund av att försäljningen skulle strida mot detaljhandelsförbudet, och Systembolagets talan ska därför avslås.”

– Vi är otroligt glada och lättade över att också HD konstaterat att den e-handel med kvalitetsvin som Winefinder ApS bedrivit sedan 2007 överensstämmer med svensk lag och gällande EU-rätt. Utfallet var väntat och vi uppfattar att det rådande rättsläget nu är utrett. Nu kan vi äntligen lägga allt fokus på att fortsätta erbjuda världens bästa viner, från små utvalda producenter som annars sällan får chansen att nå svenska och nordiska konsumenter, säger Winefinder ApS huvudägare och styrelseordförande Alex Tengvall.

Domen utmanar Systembolagets monopol i Sverige och kan innebära en potentiell utmaning för dem. Även om e-handeln av alkohol för närvarande utgör en liten del av marknaden kan situationen snabbt förändras om fler företag expanderar på området. Nu när ett företag har fått grönt ljus från högsta domstolsinstans öppnas dörren för ökad konkurrens och möjligheter till tillväxt inom e-handeln av alkohol i Sverige.

– Det här är en underbar seger för oss och för hela den lagliga distanshandeln i Europa. Vi har hela tiden varit övertygade om att det vi har gjort är enligt alla gällande lagar och förordningar, både inom Sverige och EU. Nu kan vi äntligen få fokusera på att utveckla den ansvarsfulla försäljningen av kvalitetsviner till vinälskande konsumenter. Förhoppningsvis kommer Systembolaget nu att ägna mer tid på att effektivt minska de negativa effekterna av alkoholkonsumtionen genom att exempelvis minska försäljningen av bag-in-box-viner, säger Alex Tengvall.