I ett drastiskt drag meddelar mejeriföretaget att tillverkningen av de klassiska runda ostarna Jämtländsk hushållsost, Boxholms gräddost och Boxholms årslagrade kommer att avslutas i slutet av januari 2024. Bakom beslutet ligger en kombination av dalande försäljning och höga produktionskostnader. Framöver siktar man på att sätta fokus på de fyrkantiga familjefavoriterna för att möta den ökande efterfrågan på kostnadseffektiva alternativ.

Arla Storsjö

I en överraskande utveckling har mejerijätten beslutat att avsluta tillverkningen av de välkända runda ostarna: Jämtländsk hushållsost, Boxholms gräddost och Boxholms årslagrade. Detta drastiska steg motiveras av en nedåtgående försäljning samt de höga produktionskostnaderna för dessa ostvarianter. Beslutet, som träder i kraft vid slutet av januari 2024, innebär att företaget nu satsar på att främja de mer kostnadseffektiva och efterfrågade fyrkantiga ostalternativen.

Mejerichefen, Kenneth Severin, förklarar att den ekonomiska verkligheten har tvingat företaget att ompröva sin produktionsstrategi. Han påpekar att den manuella tillverkningsprocessen av de runda ostarna har varit kostsam och att det inte längre är ekonomiskt hållbart att fortsätta produktionen.

”Svenska Osttraditioner Kastas om: Runda Ostar Utrangerade Till Förmån För Fyrkantiga Favoriter”

– ”Vi har nu nått en punkt där det inte längre är ekonomiskt försvarbart att fortsätta produktionen. Som bondeägt mejerikooperativ ser vi hela tiden över kostnader och effektivitet för att vara konkurrenskraftiga. Det är så vi kan se till att Arlabönderna får bra betalt för sin mjölk och vi kan erbjuda prisvärda svenska mejeriprodukter,” säger Severin.

Beslutet har redan påverkat de cirka 60 medarbetarna på mejeriet, som informerades om planerna tidigare under dagen. Diskussioner med facket pågår för att klargöra konsekvenserna för produktionen på mejeriet.

Den ekonomiska situationen och efterfrågan på lägre prisklassostar har ökat intresset för de fyrkantiga ostarna, som är enklare att förvara, producera och transportera. De utgör redan den största delen av ostproduktionen i Östersund, där Arla Familjefavoriter som Jämtgård, Storsjö, Gouda och Edamer dominerar.

– ”Våra fina fyrkantiga ostar är effektivare att tillverka och lättare att lagra, både på mejerierna och hemma i kylskåpet. De efterfrågas dessutom av allt fler konsumenter. Men Arla gör fortfarande massor av goda runda ostar på våra andra mejerier,” tillägger Severin.

Mejeriet i Östersund, trots förlusten av de runda ostarna, förblir en central aktör för mjölkproduktionen i Jämtland. Mängden mjölkbehovet kommer fortfarande att vara detsamma, då produktionen av de fyrkantiga ostarna är mindre personalintensiv och går för högtryck. För närvarande finns 64 Arlagårdar i länet, och några nya gårdar som byter från köttproduktion till mjölkproduktion väntas snart ansluta sig till kooperativet.

Text: Redaktionen – Butiksnytt