Marine Stewardship Council (MSC) visar på fortsatt tillväxt av tonfisk som är certifierad enligt MSC:s globala standard för hållbart fiske. Nya siffror visar att MSC-certifierad tonfiskfångst nu överstiger 2 miljoner ton. Utmaningar kvarstår när det gäller att säkerställa en långsiktig förvaltning av tonfisk. I Sverige har försäljningen av certifierad tonfisk på burk inom dagligvaruhandeln ökat från 29 % till 44 % från 2019 till idag*.

Fångsten på 2 miljoner ton utgör nära hälften (47 %) av den globala kommersiella tonfiskfångsten. Som ett resultat är antalet varumärken som säljer tonfisk med MSC-märket nu 430 i hela världen (en ökning från 126, år 2015). Den ökningen beror på att företagen håller sina löften genom att främst köpa certifierad hållbar tonfisk**.

De här uppgifterna, som finns att läsa i en uppdatering av MSC:s handbok för hållbar tonfisk, visar ett växande momentum för certifiering och försäljning av hållbar tonfisk. Åtaganden från dagligvaruhandeln, stora globala varumärken och fisken, tillsammans med växande konsumentefterfrågan och framsteg inom tekniken som möjliggör hållbart fiske, har gett påtagliga fördelar. Under de tre åren fram till mars 2022 levererade MSC-certifierat fiske på 38 villkor för tonfisk, vilket bidrar till att ytterligare skydda haven och fiskbestånden.

En ny genomgång, MSC Fisheries Standard version 3.0 Considerations for Tuna Fisheries, beskriver hur förbättringar som gjorts kommer att påverka tonfiskfisket. Förbättringar av särskild relevans för tonfiskfiske inkluderar strängare krav på fiskaggregationsanordningar (Fishing Aggregating Devices), hajfening, hotade, hotade och skyddade arter (Endangered, Threatened, and Protected Species ) och effektiv övervakning och kontroll.

 I Sverige ser vi en fantastisk ökning av certifierad tonfisk i butik. Från 2019 har andelen märkt tonfisk gått från 28 % till 44 % år 2022. Fler och fler väljer hållbart och dagligvaruhandeln tar också ett ökat ansvar för att säkerställa ett stabilt, hållbart utbud i butik säger Linnéa Engström, Programdirektör MSC Skandinavien och Östersjöregionen.

*Källa: NielsenIQ ScanTrack, DVH, Tuna, Value % Share, +/- Value % Share YA, MAT TY, W.28 2019 och W28 2022. (Copyright © NielsenIQ.)

** Dagligvaruhandelen och varumärken driver kraftigt på försäljningen av certifierad tonfisk. Globat sett är det Lidl I Tyskland, Walmart I USA, Bolton group I Europa. På svensk markand kan vi se att alla våra stora dagligvaruhandlare ICA, Coop, Axfood, Bergendahls och Lidl har gjort stora förflyttningar och säljer mycket MSC-märkt tonfisk. Även Abba har ett stort åtagande och säljer 100% certifierad tonfisk.

Dr Rohan Currey presented on the implications of the new MSC Fisheries Standard to tuna fisheries at the World Tuna Trade Conference & Exhibition on 12 October. A recording of his presentation will be available shortly on msc.org. To receive it direct to your inbox, sign up to the MSC’s tuna newsletter.

Övriga fakta kring certifierad tonfiskfångst

  • Utmaningar kvarstår när det gäller att säkerställa en långsiktig hållbarhet för tonfiskfisket. En ny genomgång, MSC Fisheries Standardversion 3.0 beskriver hur förbättringar som gjorts av kraven för MSC-certifiering kommer att påverka tonfiskfisket.
  • Redan certifierade fisken kommer att ges möjlighet att tillämpa kraven för skördestrategier tidigt, förutsatt att det finns majoritetsöverenskommelser mellan fisken som riktar sig till samma bestånd. Tidig tillämpning är också villkorad av att fisket bedöms till version 3.0 av standarden vid nästa omprövning, snabb tillämpning av bredare krav inklusive de för FAD, ETP och hajfenning. Som ett erkännande av de ökade förväntningarna kommer detta fiske att ges fem år för att säkerställa robusta skördestrategier som ger bästa möjliga skydd för tonfiskbestånden.
  • Den reviderade standarden, som ska lanseras i slutet av oktober, ställer också nya krav för skördestrategier för fiske som förvaltas av regionala fiskeriförvaltningsorganisationer (RFMO), inklusive snörpvad och fiske med långrev.
  • Dessa ändringar är mest relevanta för certifierat tonfiskfiske i västra centrala Stilla havet (WCPO) där pågående certifiering är villkorad av överenskommelsen om skördekontrollregler (HCRs) senast i juni 2023.
  • Antagande av HCRs vid årsmötet för Western Central Pacific Fisheries kommissionen i december 2022 är fortfarande det bästa sättet att säkerställa att detta fiske finns kvar i MSC-programmet.
  • En övergång till att gemensamt tillämpa version 3.0 av MSC-standarden skulle dock erbjuda dessa fisken ytterligare fem år för att leverera milstolpar på högre nivå och ett potentiellt genombrott för skördestrategier. Med 33 MSC-certifierade fiske i regionen som representerar 18 fiskenationer och 75 % av tonfiskfångsten i WCPO, har pågående MSC-certifiering potential att driva betydande framsteg inom hållbart fiske i regionen.