Sveriges främsta äggproducent, CA Cedergren, står inför en svår situation då man nu måste avliva samtliga höns på sin anläggning i Fliseryd, Småland. Enligt rapporter från lantbrukstidningen ATL har anläggningen drabbats av upprepade utbrott av salmonella det senaste året, och tidigare har man varit tvungen att avliva ett betydande antal höns.

Jordbruksverket har beslutat att avbryta försöken att sanera anläggningen från salmonella under pågående produktion. Istället planeras en sanering utan närvaro av djur.

Innan salmonellaepidemin hade CA Cedergren över 1,1 miljoner höns, vilket motsvarade 20 procent av alla värphöns i Sverige. Nu tvingas företaget att hantera konsekvenserna av de upprepade utbrotten och den nödvändiga avlivningen av hönsen på anläggningen i Fliseryd.

Text: Redaktion – Butiksytt