Kött- och charkindustrin i Sverige står inför betydande utmaningar både på nationell nivå och inom EU. För att stärka branschens inflytande och främja samarbete längs hela värdekedjan samlas nu ansträngningarna från både Kött- och Charkföretagen och Svenska Köttföretagen under den nya paraplyorganisationen Kött- och Charkuteriföretagen i Sverige.

Genom denna kraftsamling kommer medlemmarna att dra nytta av ökad medlemsnytta och en kraftfull, tydlig röst i påverkans- och opinionsarbetet gentemot politiska beslutsfattare och myndigheter, både nationellt och inom EU. Arbetet kommer att omfatta hela värdekedjan, från primärproduktion och slakt till styckning, chark och vidareförädling.

Samtidigt med beslutet om den nya organisationen har Lars Appelqvist, VD för HKScan, valts till ordförande för Kött- och Charkuteriföretagen i Sverige.

– Framtidens utmaningar ställer höga krav på vår bransch, och en ny samlad organisation ger oss möjligheten att samordna krafterna och effektivt driva gemensamma frågor framåt, säger Lars Appelqvist.

Den nya organisationen samlar omkring 70 medlemsföretag med en sammanlagd omsättning på cirka 28 miljarder kronor och över 8 000 anställda. Kött- och charkbranschen blir därmed den näst största delbranschen inom livsmedelssektorn.

– Som ny ordförande är det viktigt för mig att branschorganisationen fortsätter att agera proaktivt och långsiktigt hållbart för att gynna hela branschen och samtidigt öka värdet för både våra medlemmar och livsmedelsbranschen som helhet, säger Lars Appelqvist.

Magnus Därth, VD för den nya organisationen och tidigare VD för Kött- och Charkföretagen.

Organisationens utgångspunkt är att främja goda förutsättningar och förtroende för både inhemsk och importerad råvara. Dock betonar Magnus Därth, VD för den nya organisationen och tidigare VD för Kött- och Charkföretagen, att svensk primärproduktion är en avgörande förutsättning för en stark svensk kött- och charkuteriindustri.

– En uppdaterad livsmedelsstrategi som stimulerar ökad produktion genom hela värdekedjan är avgörande för branschen, och vi kommer att följa detta arbete noggrant. Den nya branschorganisationen kommer även att fortsätta att arbeta med kompetensförsörjning och sträva efter att visa upp branschens attraktivitet, avslutar Magnus Därth.

Text: Redaktionen – Butiksnytt