GoGreen återkallar två produkter; GoGreen Skalat Sesamfrö 350g, och GoGreen Oskalat Sesamfrö 350g, då det finns risk att produkterna innehåller rester av bekämpningsmedlet etylenoxid. Som en försiktighetsåtgärd återkallas alla partier som finns på marknaden.

GoGreen Skalat Sesamfrö 350g och GoGreen Oskalat Sesamfrö 350g återkallas från marknaden. Återkallelsen görs då analyssvar visat att ett par partier kan innehålla rester av bekämpningsmedlet etylenoxid. Etylenoxid är inte tillåtet för livsmedelsproduktion inom EU.

Som en försiktighetsåtgärd väljer GoGreen att återkalla alla förpackningar som finns ute på marknaden, vilket inkluderar bäst före-datum från dagens datum (20 november 2020) och fram till 31-03-2022.

Försäljningen av de två produkterna är stoppad hos alla återförsäljare.

GoGreen beklagar det inträffade. Konsumenter som har köpt någon av dessa två produkter kan kontakta GoGreen:s konsumentkontakt via telefon eller via mejl.