ICA Gruppens Group IT och IT Services kommer nu att integreras inom ICA Sverige, och tillsammans med vissa delar av ICA Sveriges Strategy & Technology, kommer de att forma en innovativ sammanslagning kallad Digital & Technology.

Benny Svensson kommer att axla rollen som ledare för denna nyskapade enhet och kommer även vara medlem i ICA Sveriges ledningsgrupp. Samtidigt bibehåller han sin position som IT-direktör (CIO) för ICA Gruppen och förblir en aktiv del av koncernledningen.

”Genom denna nyskapade struktur är vi välpositionerade för att öka mervärdet för både ICA-butikerna och våra lojala kunder. Vi får möjlighet att harmonisera arbetsmetoder, organisation och teknologiska insatser, vilket innebär att vi kan fokusera vår tid, vårt engagemang och våra resurser på områden som verkligen genererar affärsvärde för ICA. Samarbetet har varit intensivt över alla företagen inom ICA-gruppen, och jag känner stolthet över den slutliga utformningen av denna organisation,” förklarar Benny Svensson, IT-direktör för ICA Gruppen.

Den nya strukturen kommer att fortsätta hantera lösningar som gynnar hela ICA Gruppen. En framträdande figur, Peter Muld, som tidigare ansvarat för IT på ICA Sverige, kommer att förbli en viktig del av ICA Sveriges ledningsgrupp med den ny tilldelade befattningen som direktör för Strategi & Transformation. Genom denna omorganisation beräknas effektiviseringen medföra besparingar på cirka 400 miljoner kronor i jämförelse med den nuvarande strukturen.

Bild: Foto: Jessica Gow / TT / kod 10070