Viktiga förändringar sker inom ICA Gruppens ledningsteam, där Benny Svensson, CIO, avslutar sitt uppdrag efter att ha drivit framgångsrika förändringar inom IT och teknologi. Peter Muld tar över som ny CIO och blir en viktig del av ICA Gruppens koncernledning från och med den 1 januari 2024.

Benny Svensson, CIO på ICA Gruppen, kommer att avsluta sin tjänst den 31 december 2023. Under de senaste 1,5 åren har Benny varit en central figur i den omfattande förändringen inom IT och teknologi inom hela ICA. Detta inkluderar implementeringen av nya arbetssätt, organisation och teknik för att möta de växande affärsbehoven hos ICA.

Nina Jönsson, VD på ICA Gruppen, uttrycker sitt tack till Benny för det modiga och strategiskt viktiga arbete som genomförts inom IT. Hon betonar att förändringen, som innebär sammanslagningen av tre IT-organisationer till en enhet inom ICA Sverige, nu går från designfas till implementeringsfas.

Peter Muld, nuvarande Direktör Strategi & Transformation på ICA Sverige, kommer att tillträda som ny CIO för både ICA Gruppen och ICA Sverige från och med den 1 januari 2024. Nina Jönsson välkomnar Peter och betonar att hans erfarenheter och personlighet passar väl för att driva igenom de kommande förändringarna inom den nya Digital & Technologi-organisationen.

Benny Svensson själv kommenterar sitt avslutande uppdrag och betonar att han och Nina är överens om att det är en lämplig tidpunkt för ett skifte i CIO-rollen, när implementeringsfasen tar vid. Han tackar för den spännande och utmanande uppgiften att forma den nya IT & teknologi-organisationen och fokusera på tillväxt och effektivitet.

Peter Muld ser fram emot att leda den nya Digital & Technologi-organisationen in i implementeringsfasen och bygga en affärsdrivande verksamhet med en ny gemensam kultur. Han uttrycker ödmjukhet och glädje inför uppgiften och ser fram emot att fortsätta stärka ICA:s digitala miljö tillsammans med medarbetare och butiker.

Samtidigt påbörjas rekryteringen av en ersättare till Peter Muld, och under den perioden kommer Karin Heller, Chef Strategi och nya affärer, att agera tillförordnad Direktör Strategi & Transformation inom ICA Sverige.

Text: Redaktionen – Butiksnytt