ICA Gruppen stärker sitt ledningsteam genom att välkomna Karin Andrén som den nya HR-direktören. Med en gedigen bakgrund inom HR och erfarenhet av framgångsrika förändringsarbeten inom detaljhandeln tar Karin över rollen senast den 1 april 2024.

Karin Andrén har nyligen blivit utnämnd som HR-direktör för ICA Gruppen, efter att ha arbetat i ledande HR-positioner hos H&M sedan 2011. Tidigare har Karin även hanterat personalfrågor hos företag som Electrolux och Länsförsäkringsgruppen. Med en imponerande karriär inom komplexa organisationer och framgångsrika ledarskapsinsatser inom detaljhandeln, tar Karin nu plats i ICA Gruppens koncernledning.

Nina Jönsson, vd för ICA Gruppen, uttrycker sin glädje över rekryteringen och lyfter fram Karins långa och framstående erfarenhet inom HR. Jönsson understryker Karins affärsfokus och förmåga att framgångsrikt leda stora förändringsarbeten.

Själv kommenterar Karin Andrén sitt nya uppdrag och framhäver ICA Gruppens imponerande ekosystem av verksamheter. Hon ser fram emot att arbeta på ett företag som prioriterar både medarbetare och kunder samt bedriver framgångsrikt hållbarhetsarbete. Karin betonar företagets långsiktiga perspektiv och ser fram emot att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper för att bidra till ICA:s fortsatta framgång.

Karin Andrén tar över rollen från Petra Albuschus, som nyligen lämnade sin tjänst som HR-direktör på ICA Gruppen.

Text: Redaktionen – Butiksnytt