I en Ipsos-undersökning som ICA genomfört bland 1000 unga mellan 15-28 år uppger över hälften (56 procent) att de har bättre förutsättningar att bli en entreprenör jämfört med vad deras föräldrar hade. På frågan vad som kännetecknar en entreprenör ligger ”Driven” och ”Ambitiös” i topp följt av ”Tänker utanför ramarna”

Ungdomarna i undersökningen är också mycket positiva till entreprenörskap och mer än var tredje ser sig som entreprenörer och bland de som inte gör det idag uppger nästan hälften att de vill bli det i framtiden. De uppger också att entreprenörskap påverkar samhället positivt.

– Det är positivt att många ungdomar anser att de har bättre förutsättningar att bli en entreprenör jämfört med deras föräldrar. Detta är något som samhället och vi inom ICA måste ta vara på. Genom att underlätta för unga människor att ta vara på sin drivkraft skapar vi förutsättningar för framgångsrika entreprenörer i framtiden vilket gynnar hela samhället, säger Per Strömberg, vd ICA Gruppen.

Ytterligare resultat från undersökningen bland unga mellan 15-28 år
– 62 procent av tjejer mellan 15-23 år anser att de har bättre förutsättningar att bli en entreprenör jämfört med sina föräldrar, motsvarande siffra för killar mellan 15-23 år var 54 procent.
– Bland tjejer mellan 24-28 år uppger 48 procent att de har bättre förutsättningar att bli en entreprenör jämfört med sina föräldrar, motsvarande siffra bland killar mellan 24-28 år var 59 procent.
– På frågan ”Vad kännetecknar en entreprenör enligt dig?” är topp-5: Driven, Ambitiös, Tänker utanför ramarna, Innovativ och Nyfiken.
– 1 av 3 (36 procent) ungdomar mellan 15-28 år ser sig själva som entreprenörer idag. Bland dem som inte anser sig vara entreprenörer idag så uppger nära hälften av dem att de vill bli det i framtiden.
– Drygt 3 av 4 (76 procent) ungdomar mellan 15-28 år anser att entreprenörskap kan påverka ett samhälle positivt.
– Knappt 3 av 4 (74 procent) ungdomar mellan 15-28 år anser att entreprenörer är viktiga för sitt närområde.

– Vi vet att det finns en stark drivkraft hos många unga idag att utveckla sitt entreprenörskap och det vill vi på ICA självklart vara med och stötta. Jag hoppas att ICAs engagemang kan bidra till att fler unga får chansen att utveckla sitt entreprenörskap och förverkliga sina idéer, säger Per Strömberg, vd ICA Gruppen.

ICA har under lång tid arbetat med att inspirera och underlätta för människor att utveckla sin entreprenörsanda, genom bland annat entreprenörspriset som delats ut årligen sedan 2018. I år kommer, förutom priset Årets Lokala Hjälte, det även att delas ut ett pris till Årets Lokala Hjälte Junior.

Text: Jonny Bothin

Läs fler nyheter från ICA