Försäljningen i ICA-butikerna steg med 4,1 procent i november 2019 jämfört med motsvarande månad i fjol. I jämförbara butiker ökade försäljningen med 3,7 procent.

Under november 2019 uppgick försäljningen i ICA-butikerna till 9 903 Mkr exklusive moms, vilket är en ökning med 4,1 procent jämfört med samma månad föregående år. Under perioden januari-november 2019 uppgick försäljningen till 110 412 Mkr, en ökning med 3,1 procent jämfört med i fjol.

ICA Gruppen bedömer att kalendereffekten för november månad uppgår till 0%.

Per den 30 november uppgick antal ICA-butiker till 1 272. Butiksförsäljningen för december publiceras den 10 januari 2020 kl 08:45.

För samtliga publiceringsdatum 2020, besök ICA Gruppens webbplats https://www.icagruppen.se/investerare/kalender