Orkla investerar i Jästbolaget och sjösätter en långsiktig plan för att säkra konkurrenskraft, hållbar tillväxt och framtida affärsmöjligheter.

Jästbolaget är Nordens ledande jästproducent med anor sedan slutet av 1800-talet. För att säkra konkurrenskraft och möta lokala kundbehov har Orkla nu lagt en investeringsplan på cirka 100 MSEK. Investeringen kommer att generera förbättringar i produktionsprocessen då både styr- och kylsystemet uppgraderas. Gamla maskiner byts ut mot moderna förpackningsmaskiner för både konsumentjäst och för produkter som tillverkas till industrin.

Thore Svensson, vd KåKå, Jästbolaget & OFI S&D.

– Med en långsiktig investeringsplan kan vi realisera potentialen i Jästbolaget och upprätthålla den nuvarande produktionsförmågan, säger Thore Svensson, vd KåKå, Jästbolaget & OFI S&D.

Investeringen möjliggör att möta lokala kundbehov och både producera stora volymer bagerijäst och mer komplexa specialjästprodukter. Specialjäst är ett affärsområde som växer och satsningen gör att Jästbolaget fortsatt kan vara konkurrenskraftigt. Med en ökad kapacitet kan Jästbolaget även utveckla och tillverka fler avancerade specialprodukter.

Under pandemin har jäst lyfts fram som en viktig samhällskritisk produkt. Efterfrågan av jäst har ökat kraftigt då många hushåll förbättrat sin beredskap och fyller på sina förråd hemma. Försäljningen av konsumentjäst mer än fördubblades under bunkringsperioden och ökade med 40 procent för helåret 2020. Leveransförmågan kunde upprätthållas med extraskift under nätter och helger. Jästbolaget är en betydande arbetsgivare i regionen och nuvarande plan säkrar även arbetstillfällen.

Jästbolaget är en helt fossilfri fabrik med en jästproduktion som bidrar till ökad cirkulär ekonomi och därmed minskad klimatpåverkan.

– Jäst är en naturlig produkt och ofarlig för miljön vid både användning och fermentering. Trots att vår miljöpåverkan är liten arbetar vi dock kontinuerligt med att utveckla våra produkter och processer för att säkerställa att vårt hållbarhetsarbete hela tiden blir bättre, säger Thore Svensson. Genom investeringen är företagets ambition att minska svinn, få till mer hållbara förpackningslösningar och en säkrare arbetsmiljö för anställda.