Svenskt Plaståtervinning inför dygnet-runt-sortering i anläggningen i Motala. Det innebär att volymen som sorteras varje vecka ökar från ca 1900 ton till drygt 2 150 ton. Initiativet möjliggör en ökad plaståtervinning i Sverige. Under 2021 beräknar Svensk Plaståtervinning sortera upp emot 100 000 ton plastförpackningar.

— Vi växlar upp verksamheten för att möta den ökande mängden plast som kommer in. Om flödet fortsätter som idag räknar vi med att sortera upp emot 100 000 ton plastförpackningar under året, berättar Karin Petersson, operativt ansvarig på Svensk Plaståtervinning.

Svensk Plaståtervinning räknar med att anställa ytterligare ca 15 personer för att klara dygnet-runt-sorteringen. När verksamheten är i full drift kommer Svensk Plaståtervinning ha ca 80 anställda.

Rekordår 2020 – men mer måste göras

Närmare 3 miljarder plastförpackningar, drygt 90 000 ton, sorterades och skickades iväg från anläggningen för att bli nya produkter förra året. Det var ett rekordår för Svensk Plaståtervinning, och en effekt av att vi svenskar var hemma mer och blir alltmer klimatmedvetna. För klimatet är det nödvändigt att mer plast sorteras och återvinns. Plastförpackningar som återvinns ger 30–40 procents lägre koldioxidutsläpp än om de förbränns.

— Materialåtervinningsgraden i Sverige är mellan 10–20 procent i Sverige och den siffran måste vi hjälpas åt för att få upp. Vi arbetar dagligen med att uppgradera verksamheten för att kunna sortera fler förpackningar och öka kvaliteten på materialet vi skickar vidare. Vi har satt upp målet att Sverige ska ha 55 procent återvinningsgrad under år 2025, säger Karin Petersson.