Varje år slängs det omkring 100 000 ton mat i svenska livsmedelsbutiker. Willys har bestämt sig för att minska den siffran genom en rad olika åtgärder – bland annat genom att skänka mat till lokala välgörenhetsorganisationer. Hittills i år har 150 ton mat skänkts till behövande – och 11 nya Willys-butiker har startat upp samarbeten.

Ungefär 1,3 miljoner ton matavfall uppkommer per år i Sverige. Det största svinnet sker i hemmen, men även i livsmedelsbutiker slängs mycket mat som fortfarande går utmärkt att äta, till exempel för att bäst före-datumet närmar sig eller för att varan har något skönhetsfel eller en kantstött förpackning. För att bidra till att maten i stället går till ett gott ändamål har Willys i flera år arbetat med att skänka mat till olika lokala välgörenhetsorganisationer, både för att minska svinnet och hjälpa dem som behöver stöd.

I dagsläget är det över 100 av Willys cirka 200 butiker som har etablerat samarbeten med Frälsningsarmén, Stadsmissionen och andra organisationer som jobbar lokalt för att hjälpa människor som lever i utsatthet. Genom samarbetena har 150 ton mat hittills i år gått till matbanker, härbärgen och välgörenhetsorganisationer i stället för att hamna i soporna, och 11 nya butiker har startat upp nya samarbeten.

– Vi arbetar aktivt med att hitta ännu fler samarbetspartners. Pandemin har inneburit att välgörenhetsorganisationer har fått hitta andra sätt att arbeta på. De har exempelvis fått satsa i större utsträckning på utdelning av matkassar istället för att bjuda på tillagad mat, för att undvika att för många samlas på samma plats. Men samtidigt ökar utsattheten i och med corona och allt fler är beroende av stöd, säger Elisabeth Konrad, hållbarhetsansvarig på Willys.

Målsättningen är att alla Willys-butiker ska skänka mat till välgörande ändamål. Samarbetena är en del i Willys långsiktiga mål om att halvera sitt matsvinn till år 2025.