Torbjörn Bäck som äger 50 % av aktierna i Gekås AB har beslutat sig för att avyttra sitt innehav.

Köpare av aktierna är Torbjörns kollega Thomas Karlsson, Thomas äger sedan tidigare de andra 50 % aktierna.

Affären innebär att Thomas Karlsson blir ensam ägare av hela företaget.

Torbjörn har sedan en tid av hälsoskäl, funderat på att avyttra sin andel och erbjöd därför Thomas att förvärva aktierna, Thomas accepterade detta och affären har därmed slutförts och träder i kraft 20190705.

Torbjörn var en av de sex medarbetare som köpte företaget av Göran Karlsson 1991. 2004 var det fem ägare kvar när Thomas Karlsson och Torbjörn Bäck löste ut de övriga tre ägarna.

Torbjörn Bäck kommer att finnas kvar i samma roll som inköpsansvarig i företaget.

Torbjörn uttrycker att han känner det som en bra lösning för företaget samtidigt som Torbjörn på det sättet avlastar sig från mycket av det ansvar som det innebär att vara hälftenägare i ett så stort företag som Gekås är.

Att finnas kvar i företaget i den roll på inköp som är det Torbjörn brinner för, känns också mycket tillfredsställande.

Thomas tycker att det känns bra att kunna göra denna affär när situationen nu uppstod utan att det dessförinnan hade funnits någon avsikt eller vilja att göra det. Thomas brinner uttryckligen för att vilja utveckla företaget i Ullared på lång sikt.

Gekås VD Boris Lennerhov känner att det är i denna situation en mycket bra lösning för företaget, det känns stabilt och tryggt att kunna fortsätta på precis samma inslagna linje som tidigare. Enda skillnaden blir att två som tidigare uppträtt som ett nu blir en som kommer att fortsätta att agera långsiktigt på den inslagna linjen.

Några andra förändringar i företaget eller organisationen kommer affären inte att innebära.