En ny Novusundersökning visar att 6 av 10 svenskar är oroliga över att den svenska matproduktionen minskar på grund av Rysslands invasion av Ukraina och att 7 av 10 anser att det är regeringens ansvar att säkra den svenska försörjningstryggheten.

Det redan historiskt höga kostnadsläget för lantbruket under vintern har skenat ytterligare efter Rysslands invasion av Ukraina den 24 februari vilket får till följd att allt fler bönder avvecklar eller minskar sin produktion.

Men det är inte bara bönderna i Sverige som drabbas av rusande priser på foder, handelsgödsel, bränsle och el. Det drabbar lantbrukare runt om i EU och andra delar av världen. I Spaniens huvudstad Madrid samlades för några veckor sedan nästan en miljon människor på gatorna för att protestera mot matkrisen. FNs livsmedelsorgan, World Food Programme, har larmat att Ukrainakriget kan leda till en global matbrist som drabbar 125 miljoner människor i hela världen. Dessutom konstaterade vd:n för Yara, världens största leverantör av mineralgödsel, att kriget är en katastrof för jordens matförsörjning.

– Med tanke på att vi i Sverige har ett av världens absolut mest hållbara matproduktion, ett klimat som gör att vi inte behöver använda växtskyddsmedel i samma utsträckning som andra länder, jordar som håller världsklass, djurlagar som är ett föredöme i EU och är i framkant vad gäller klimatsmarta lösningar så ser vi flera anledningar till att just vi i Sverige bör öka vår matproduktion. Sverige, och världen, har inte råd med att jordbruksländer som Sverige endast har en självförsörjningsgrad på 50 procent, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström.

Undersökningen, som gjordes på uppdrag av LRF, visar även att 8 av 10 svenskar är beredda att betala mer för att köpa svensk mat och därmed bidra till att stärka försörjningstryggheten.

– Som företrädare för Sveriges lantbrukare blir jag väldigt glad över att se det stora förtroende som vi har hos konsumenterna, säger LRFs förbundsordförande Palle Borgström och ger fyra konkreta råd till för att ökad svensk matproduktion:

  1. Du som konsument: Titta extra noga efter Från Sverige-märket när du handlar. Se dina inköp som en investering i att stärka den svenska försörjningstryggheten.
  2. Du som butikschef: Fronta svenska produkter och se dem som en del i den lokala samhällsutvecklingen.
  3. Till dig som riksdagsledamot: Driv frågor och fatta beslut som stärker den svenska självförsörjningsgraden på kort och lång sikt.
  4. Kommunal beslutsfattare: Säkerställ att ni köper in svensk mat i den offentliga upphandlingen trots att kostnaderna ökar, så att både våra unga och äldre får bra och hållbart producerad mat både nu och i framtiden.