Åke Clason får utmärkelsen Årets landsbygdsaktör för sitt arbete med föreningar, företag och servicepunkten i Vattholma- och Storvretabygden. Butiksinnehavaren Fredrik Birkemyr får pris för sina insatser för äldre att handla coronasäkert.

Omslagsbild; Årets landsbygdsaktörer Åke Clason och Fredrik Birkemyr fick diplom och blommor från Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande. Foto: Jim Elfström

Uppsala kommun jobbar för att bli Sveriges bästa landsbygdskommun. Entreprenörer och eldsjälar är avgörande för utvecklingen och uppmärksammas därför lite extra med utmärkelsen Årets landsbygdsaktör.

Den här gången gick det också nominera Årets landsbygdsaktör i coronatider 2020, där de nominerade utöver de vanliga kriterierna dessutom skulle gjort något extra kopplat till pandemin.

Och vinnarna är:

Åke Clason, Årets landsbygdsaktör 2019/2020

Åke kämpar för att utveckla landsbygderna i ett brett perspektiv. Han har ett mångårigt engagemang för föreningar, företag och sammanslutningar i Vattholma- och Storvretabygden. Han är en av de drivande lokala krafterna i Uppsala kommuns servicepunkter.

Fredrik Birkemyr, Årets landsbygdsaktör i coronatider 2020.

Fredrik driver ICA nära Lindbacken och har under coronapandemin underlättat för 70+:are att inhandla livsmedel på ett säkert sätt genom att plocka ihop inköpslistor och möta upp kunderna utanför butiken.

–  Åke och Fredrik står för något av det finaste med Uppsalas landsbygd. Eldsjälar som gör sitt bästa för att alla Uppsalabor ska ha tillgång till god service och ett levande föreningsliv. Ska vi bli Sveriges bästa landsbygdskommun behöver alla hjälpas åt, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

–  Med priset vill vi uppmärksamma personer som spelar stor roll för sina bygder. Deras engagemang är så viktigt för hela samhället. Både genom vad de faktiskt åstadkommer, men också för att de är förebilder för oss alla. Grattis Åke och Fredrik! säger Helena Nordström Källström (MP), landsbygdsberedningens ordförande.

Mer om Årets landsbygdsaktör

Alla kan nominera företag, grupper, föreningar eller personer till Årets landsbygdsaktör. Företaget, gruppen, föreningen eller personen ska ha:

  • gjort en insats som bidragit till landsbygdsutvecklingen enligt kommunens landsbygdsprogram
  • gjort en insats som bidragit till ökad ekonomisk, social eller ekologisk hållbarhet på landsbygden
  • gjort en insats i närtid som gynnat allmänheten på landsbygden
  • ha sin bas på landsbygden

Utmärkelsen har tidigare kallats Årets lantreprenör. Nomineringstiden var september-oktober 2020, därefter utsågs vinnarna av en jury från kommunstyrelsens arbetsutskott. Vinnarna får ett diplom och uppmärksammas i kommunens landsbygdsarbete.