Fredrik Nilsson, Sverigechef på Löfbergs, har valts till ny ordförande i Svenska Kaffeföreningen, en av Livsmedelsföretagens delbranschföreningar. Föreningen hanterar branschgemensamma och konkurrensneutrala frågor som berör svenska kaffeföretag.

Styrelse, Svenska Kaffeföreningen
Från vänster: Jonas Holfve (Nestlé/Zoégas), Fredrik Mossberg (JDE/Gevalia), Fredrik Nilsson (Löfbergs), Anders Nordquist (Arvid Nordquist), Ulf Lindvall (Lindvalls), Mats Nilsson (Kahls kaffe) och Sara Sara Sundqvist (generalsekreterare).

– Kaffe betyder väldigt mycket för väldigt många i Sverige som är ett av världens mest kaffetörstiga länder. Att vi har en fungerande medlemsföreningen som samlar och företräder branschen är viktigt eftersom det skapar bättre förutsättningar för kafferosterier runtom i Sverige, säger Fredrik Nilsson.

Sara Sundqvist är generalsekreterare i föreningen vars styrelse nu består av: Fredrik Nilsson (Löfbergs), Jonas Holfve (Nestlé/Zoégas), Fredrik Mossberg (JDE/Gevalia), Fredrik Nilsson (Löfbergs), Anders Nordquist (Arvid Nordquist), Ulf Lindvall (Lindvalls) och Mats Nilsson (Kahls kaffe).

Svenska Kaffeföreningen täcker 95 procent av den svenska kaffemarknaden, och är som del av European Coffee Federation även med och påverkar kaffeindustrin på europeisk nivå.