Livsmedelsföretaget Eckes-Granini återkallar produkter på grund av patulinhalt

I ett pressmeddelande meddelar livsmedelsproducenten Eckes-Granini att de återkallar två av sina populära produkter från marknaden. Det handlar om Brämhults nypressade äppelmust i 0,85 liters förpackningar med bäst före datum 2023-09-19 och Brämhults Immun Shot i 0,3 liters förpackningar med bäst före datum 2023-11-14. Anledningen till återkallelsen är det upptäckta höga värdet av patulin i produkterna.

Livsmedelsföretaget Eckes-Granini återkallar produkter på grund av patulinhalt
Livsmedelsföretaget Eckes-Granini återkallar produkter på grund av patulinhalt

Patulin är en naturligt förekommande mykotoxin som kan bildas på frukt och grönsaker, inklusive äpplen, under vissa omständigheter. Höga nivåer av patulin i livsmedel kan vara skadliga för människors hälsa och kan ge upphov till negativa hälsoeffekter. Som ett försiktighetsåtgärd har Eckes-Granini beslutat att dra tillbaka de nämnda produkterna från marknaden för att undvika eventuell exponering för konsumenterna.

För de kunder som har produkter av dessa typer och bäst före datum hemma, rekommenderar företaget starkt att dessa kasseras omedelbart. För att underlätta processen och för att hantera eventuella frågor och funderingar, uppmanar Eckes-Granini kunderna att kontakta deras kundtjänst via företagets officiella hemsida. Denna åtgärd syftar till att säkerställa konsumenternas hälsa och välbefinnande.

Eckes-Granini betonar vikten av kvalitet och säkerhet i deras produkter och uttrycker sin beklagan för eventuella olägenheter som återkallelsen kan medföra för deras kunder. Företaget arbetar aktivt med att förbättra sina processer och kvalitetskontroller för att undvika liknande händelser i framtiden och bibehålla förtroendet hos sina konsumenter.

Text: Jonny Bothin – Butiksnytt