Försäljningen för de svenska Ica-butikerna steg med 1,6 procent i juni jämfört med samma period förra året, även i jämförbara butiker ökade försäljningen med 1,6 procent. ICA Gruppen bedömer att kalendereffekten för juni månad uppgår till -1,8%.

Helt klart bäst gick det för Maxibutikerna som ökade sin försäljning med 2,6 procent i jämförbara butiker och den lägsta försäljningsökningen stod ICA Supermarket för med 1,9 procent.

Under juni 2019 uppgick försäljningen i ICA-butikerna till 10 689 Mkr exklusive moms, vilket är en ökning med 1,6 procent jämfört med samma månad föregående år. Under perioden januari-juni 2019 uppgick försäljningen till 59 554 Mkr, en ökning med 2,6 procent jämfört med i fjol.

Per den 30 juni uppgick antal ICA-butiker till 1 272.