Axfood har som mål att alla förpackningar till egna märkesvaror ska kunna materialåtervinnas och arbetar intensivt med att hitta nya hållbara lösningar. För att öka takten i arbetet har en branschgemensam avsiktsförklaring som omfattar förpackningar till frysta varor nu antagits tillsammans med andra företag i livsmedelsbranschen. Axfoods första varor med nya och mer hållbara förpackningar finns redan i frysdiskarna hos Willys och Hemköp.

Användandet av plast från fossil råvara fortsätter att öka. Samtidigt materialåtervinns endast en bråkdel av plasten. Det beror bland annat på att alla förpackningar inte fungerar i materialåtervinningen och att stora mängder plast aldrig lämnas till återvinning av hushållen.

– Det är positivt med samarbeten inom näringslivet av det här slaget, som bidrar till ökad cirkularitet. Det bådar gott inför framtiden och resulterar förhoppningsvis i fler gemensamma insatser som gynnar både konsumenterna och miljön, säger Axfoods hållbarhetschef Åsa Domeij.

Bakom avsiktsförklaringen om ökad materialåtervinning för förpackningar i frysdisken står, förutom Axfood, övriga medlemmar i Svensk Dagligvaruhandel tillsammans med Dafgårds, Findus Sverige, Guldfågeln, Ingelsta Kalkon och Orkla Foods. Avsiktsförklaringen innebär primärt använda förpackningar som inte består av flera sammansatta plastsorter, att minska tryckytan av text och färg till maximalt 60 procent av förpackningsytan, samt att använda transparenta eller vita förpackningar.

Karin Grönskog, förpackningsutvecklare på Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab.

– Det här är åtgärder som vi redan arbetar med, men genom att samarbeta når vi större effekt betydligt snabbare, säger Karin Grönskog, förpackningsutvecklare på Axfoods inköps- och logistikbolag Dagab, som deltar i branschsamarbetet.

Fem olika frysta kycklingprodukter från Axfoods egna varumärken Garant och Eldorado har redan försetts med nya förpackningar och finns redan i bland annat Willys och Hemköps butiker. Förpackningarna har fått mindre tryck och större vita ytor för att minska mängden pigment i plasten och på så sätt öka återvinningsbarheten.

Axfood antog 2019 en ambitiös plaststrategi för att medverka till att minska plastens negativa miljöpåverkan. Plaststrategin innebär bland annat att alla plastförpackningar till egna varor ska kunna materialåtervinnas och att endast förnyelsebar och återvunnen plast ska användas. Dessutom ska fler engångsartiklar av plast i sortimentet fasas ut och farliga ämnen tas bort från plastmaterialen. Användandet av plast ska dessutom minskas med minst 25 procent.

Axfood har gjort flera insatser för att minska plastanvändningen av fossil råvara och öka återvinningsbarheten, till exempel:

  • 2015 infördes pant på saftflaskor av plast, något som senare följts av pant på både juice- och smoothieflaskor.
  • Rengöringsserien Såklart fick en helt ny design i förnyelsebar eller återvunnen plast, som dessutom klimatkompenserats.
  • De tråg som färskt kött säljs på plastbantades och bytte från svart till genomskinlig plast för att kunna materialåtervinnas.
  • Flera engångsartiklar av plast har tagits bort från butikshyllorna.
  • Materialet i samtliga plastbärkassar inom Axfood har bytts från fossil plast till återvunnet eller förnyelsebart material.