Coop har beslutat sig för att man nu tar nästa steg i arbetet med att minska klimatutsläppen. Med nya klimatmål ska utsläppen från Coops egen verksamhet minska och dessutom sätter nu Coop tydligare klimatkrav på sina leverantörer.  

Omslagsbild; Stora Coop Västberga 02 Foto: Per Kristiansen

Coops nya klimatmål är satta i linje med Parisavtalets mål om att begränsa jordens uppvärmning till 1,5 grader och görs inom ramen för det internationella samarbetet Science Based Targets.  

Charlotta Szczepanowski
Charlotta Szczepanowski, chef för Hållbarhet och kvalitet, Coop Sverige

– För oss är det självklart att vi ska göra allt vi kan för att minska klimatutsläppen från hela livsmedelskedjan och uppfylla klimatavtalet från Paris. Därför sätter vi nu nya och tuffare klimatmål för Coops egen verksamhet, men också klimatmål som påverkar våra leverantörer och våra varor i butik, säger Charlotta Szczepanowski, chef för Hållbarhet och kvalitet, Coop Sverige. 

Coop har genomfört en grundlig analys av klimatutsläppen som uppstår i verksamhetens hela värdekedja; från produktion av varor till transport till försäljning i butik och online. Den allra största klimatpåverkan kommer från tillverkningen av livsmedel och övriga varor, avfall i butik och lager, förpackningar samt transporter. 

– Produktionen av de livsmedel och andra varor som Coop säljer bidrar absolut mest till vår klimatpåverkan. Därför väljer vi nu att även sätta mål om att våra leverantörer ska ha klimatmål och att klimatavtrycket från vårt sortiment av mat ska minska. Det betyder att vi ska fortsätta förbättra vårt sortiment så att det innehåller varor med lägre klimatpåverkan men också utbilda våra kunder i hur mat och klimat hänger ihop, säger Charlotta Szczepanowski.

Ett sätt att utbilda och informera om mat och hållbarhet är Coops hållbarhetsdeklaration som släpps i april 2021. Tillsammans med hållbarhetsdekarationerna kommer Coop kunna följa och säkerställa att de nya klimatmålen nås utan att andra hållbarhetsaspekter, som exempelvis övergödning eller bristfällig djuromsorg, försämras. 

 
Coops klimatmål 

Coops nya klimatmål omfattar utsläpp som sker inom alla butiker, terminaler, kontor, transport, inom onlinehandel samt när produkter produceras. Målen är beslutade av Coops styrelse och har skickats in till organisationen Science Based Target för godkännande. Viss justering i målen kan komma att ske efter dialog med Science Based Target innan de slutligen godkänns. 

  • 25 procents minskning av klimatutsläpp från egen och indirekt verksamhet till år 2025 (jämfört med 2019). Inom detta mål ryms exempelvis uppvärmning, elanvändning och kyla vid butiker och lager, egna transporter samt matsvinn inom Coops verksamhet. 
     
  • 67 procent av Coops omsättning ska år 2025 vara på varor där leverantörerna har satt klimatmål enligt Science Based Targets för sin egen verksamhet. 
     
  • 25 procents minskad klimatpåverkan från Coops sortiment av livsmedel till år 2025, mäts genom klimatparametern i Coops hållbarhetsdeklaration (lanseras april 2021).

Läs mer om Coop