Snart tre månader in i det nya året kan MatHem konstatera att 2021 inleds i samma anda som 2020. Under årets två första månader syns en kraftig försäljningsökning jämfört med samma period i fjol. I dagens rapport från Svensk Dagligvaruhandel visar Dagligvaruindex en försäljningstillväxt för e-handel av dagligvaror med hemleverans på 84,7 procent. I februari rapporteras en ökning hos MatHem på hela 92 procent – en ökning som alltså även denna månad är större än branschindex.

MatHem blickar nu framåt med stort fokus på ökad kundnöjdhet och kvalitet samt fortsatt produktutveckling och tillväxt. 

Johan Lagercrantz vd Mathem 2019
Johan Lagercrantz, CEO på MatHem.

– Vi har verkligen rivstartat 2021 med en fortsatt ökning större än index, och är nu rejält fokuserade på att fortsätta vår tillväxtresa även under resten av året. Mycket spännande kommer att lanseras under våren, bland annat vårt samarbete med Kronans Apotek, men även andra nyheter som jag är otroligt förväntansfull inför att kunna berätta mer om, säger Johan Lagercrantz, CEO på MatHem. 

Det är nu drygt ett år sedan coronapandemin bröt ut och hela samhället har tagit ett stort kliv framåt i digitaliseringen. Människors beteenden har förändrats markant, vilket bland annat syns i e-handelns enorma tillväxt. Forskning på liknande händelser i modern historia, t ex hur e-handeln utvecklades i Sydkorea i samband med utbrottet av MERS-coronavirus under 2015, pekar på att dessa beteenden även kommer att bestå efter pandemin – om än i något dämpad takt. Dessa lärdomar, tillsammans med lärdomarna från den svenska marknaden under det gångna året, är centrala i MatHems utvecklingsarbete.

– Med de viktiga erfarenheter som 2020 har gett oss ligger fokus nu på att fortsätta utveckla vår tjänst och vårt erbjudande för att även fortsättningsvis, efter pandemin, kunna leverera den bekvämlighet och kvalitet som våra kunder efterfrågar. Vi vill ha branschens nöjdaste kunder. På så vis kommer vi också att nå våra tillväxtmål, säger Johan Lagercrantz.

Läs mer om MatHem