Den 9 februari öppnade Stockholms Stadsmission sin tredje sociala matbutik i Stockholmsområdet. Butiken i Hallunda Centrum blir Matmissionens största hittills, och bidrar till att ytterligare minska både matfattigdom och matsvinn, samt erbjuda arbetsträning till personer långt ifrån arbetsmarknaden. Butiken är den första av tre i en gemensam storsatsning inom dagligvarubranschen.

Matmissionen i Hallunda. Butikschefen Linda och Aref plockar upp varor i den nya butiken inför öppningen. Foto: Anna Z Ek

Den 9 februari slogs portarna upp till 700 m2 Matmissionen mitt i Hallunda Centrum. Matmissionen, som är Stockholms Stadsmissions koncept för sociala matbutiker, finns sedan tidigare även i Jakobsberg och Hägersten. Butikernas syfte är att nå människor som lever i ekonomisk utsatthet och samtidigt reducera svinn av produkter och livsmedel. Butiken i Hallunda är en del av en branschgemensam storsatsning inom dagligvarubranschen för att tillgängliggöra Matmissionen för fler.

– Med den här butiken vill vi verkligen sätta Matmissionen på kartan. Butiken är vår största hittills och vår förhoppning är att den ska kunna vara tillgänglig för flest medlemmar i och med de goda kommunikationsförbindelserna. Vår ambition är att kunna nå upp emot 2000 nya medlemmar och erbjuda 15 platser i arbetsträning, ett viktigt led på vägen att uppnå vår ambition att minska både matsvinn och matfattigdom, säger Johan Rindevall, chef Matmissionen på Stockholms Stadsmission.

Hållbarhet i alla led
Matmissionens koncept bygger på att skapa hållbarhet genom arbetsträning, återförsäljning av matsvinn och lindring av matfattigdom. Det innebär att människor som lever i ekonomisk utsatthet kan bli medlemmar, och därigenom får möjlighet att handla i butiken till priser som är cirka en tredjedel av ordinarie pris. Produkterna, som annars hade riskerat att bli svinn, doneras primärt från dagligvaruhandelns och dagligvaruindustrin lager och online-handel. Butiken i Hallunda Centrum beräknas minska matsvinn med upp till 1 000 ton produkter per år. Det motsvarar ett klimatavtryck på cirka 1 500 ton CO2.

Expansion i tre steg
Butiksöppningen i Hallunda Centrum är den första av tre planerade nya butiker i Stockholmsområdet och är en del av en gemensam storsatsning mellan Stockholms Stadsmission, Svensk Dagligvaruhandel och Dagligvaruleverantörers Förbund.

– Genom Matmissionen kan dagligvaruindustrin donera varor, som annars riskerar att destrueras. Donationerna bidrar därmed till en mer hållbar dagligvarubransch samtidigt som vi bidrar till att hjälpa ekonomiskt utsatta människor, säger Jörgen Friman, VD på Dagligvaruleverantörers Förbund.

– Matsvinn har länge varit en prioriterad fråga för dagligvaruhandeln, och vi arbetar hårt i alla led för att minska svinnet. Det känns väldigt bra att genom att stötta Matmissionen bidra till att det svinn som ändå uppstår kommer människor i utsatthet till godo, säger Karin Brynell, VD på Svensk Dagligvaruhandel.

Fakta matmissionen Hallunda Centrum

  • Butiken i Hallunda öppnar den 9 februari 2022 och är cirka 700 m2. Den kommer att vara tillgänglig för 2000 medlemmar och beräknas minska matsvinn med upp till 1000 ton produkter per år.
  • Butiken skapar 15 platser för arbetsträning och minst 5 nya arbetstillfällen.
  • Matmissionen har idag totalt 6 253 medlemmar.
  • Varje butik uppskattas årligen kunna rädda upp till 1 000 ton livsmedel från att bli svinn.
  • Den branschgemensamma satsningen beräknas totalt rädda upp till 3 000 ton produkter årligen, tillgängliggöra utbudet för ytterligare 6 000 medlemmar, skapa 45 nya platser för arbetsträning, samt upp till 21 nya arbetstillfällen. Det motsvarar minst en fördubbling av verksamhetens kapacitet idag.