Nestlé återkallar produkten Nestlé Sinlac Specialgröt, serienummer 01960291R, med bäst före datum 09.2021, eftersom kadmiumnivån i produkten inte uppfyller lokala lagstadgade krav.

Kadmium är ett grundämne som förekommer naturligt i jord och vatten och kan därför komma in i frukt, grönsaker eller spannmål. Återkallelsen görs då analyser har visat att vissa produkter kan innehålla förhöjda halter av kadmium vilka överstiger lagstadgade krav inom EU.

De uppmätta nivåerna av kadmium innebär inte någon akut hälsofara vid konsumtion men produkten bör inte konsumeras. Förhöjda halter ska inte förekomma i Nestlés produkter och som en försiktighetsåtgärd stoppas den aktuella produkten för försäljning.

Återkallandet berör endast produkten:

Artikel: Nestlé Sinlac Specialgröt
Förpackningsstorlek: 500 gram
Batchnummer: 01960291R
Bäst före datum: 09.2021