Skärpta munskyddskrav i Stockholm gäller från och med den 23 februari. Region Stockholm har nu tagit krafttag för att minska smittspridningen i Stockholm, och förutom utökade munskyddsrekommendationer rekommenderas nu även munskydd i inomhusmiljöer, som arbetsplatser, affärer, apotek och frisör. Men Dagligvaruhandeln och dess personal följer inte de nya rekommendationerna i region Stockholm kan vi på tidningen Butiksnytt idag berätta.

Smittspridningen i länet ökar. Smittskydd Stockholm har därför gjort ett antal regionala rekommendationer för att försöka få stopp på smittspridningen.

Det är smittskyddsläkaren i Stockholm, Maria Rotzén Östlund som tillträdde posten i november förra året, som i samråd med länsstyrelsen i Stockholm och FHM (Folkhälsomyndigheten) som beslutat om de nya regionala rekommendationerna för region Stockholm som började gälla från den 23 februari och ska gälla fram till och med den 22 mars.

Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkaren i Stockholm .

Vi tog kontakt med Maria Rotzén Östlund på region Stockholm för att få ett förtydligande. Vad gäller?

–  Eftersom smittspridningen i Stockholm ökar rejält rekommenderar vi därför munskydd på i till exempel affärer och andra butiker för att få stopp på smittspridningen, säger Maria Rotzén Östlund.

När vi på tidningen Butiksnytt gav oss ut i handel i Hammarby Sjöstad, Stockholm för att se om de nya rekommendationerna efterlevs hos Lidl, Coop och ICA Supermarket. Såg vi att endast ett fåtal kunder bar munskydd i butikerna, men mest anmärkningsvärt var att ingen av personalen bar munskydd. Ingen anställd på arbetsplatsen på de tre butikerna följde de nya rekommendationen om att alla ska bära munskydd. Ingen av kunderna vi pratade med blev heller inte upplysta av personalen om att man bör ha på sig munskydd i butiken.

Coop, Lidl och ICA Supermarket i Hammarby Sjöstad, Stockholm.

Butikschef Peter Kåll på Coop i Hammarby Sjöstad visste inte om de nya rekommendationerna -och berättade att de avvaktar tills de får nya restriktioner från Coop centralt. Hos Lidl och Ica Supermarket var chefen inte på plats och personalen hade inte fått några instruktioner om att bära munskydd. Inte heller om att upplysa kunderna om de nya riktlinjerna som gäller.

Vi vände oss därför till Lidl, Coop och ICA´s presstjänst för att få svar på varför man inte följer de nya rekommendationerna i deras butiker i Stockholm. Så här svarade man.

Vi ringer upp Therese Knapp, Presskommunikatör hos Coop och frågar henne varför de inte följer de nya rekommendationerna.

Therese Knapp, Presskommunikatör hos Coop

– Coop har sedan pandemin startat följt de rekommendationer som kommer från regeringen, Folkhälsomyndigheten och andra beslutsfattare i syfte att minska risken för smittspridning. Vår främsta insats är att se till att våra kunder och medarbetare kan vistas i butikerna utan risk för trängsel och att man kan hålla avstånd till de varandra. De nya regionala rekommendationerna berör Coop som arbetsgivare och som butiksägare, säger Therese Knapp.

– Det finns nu en rekommendation att använda munskydd i exempelvis butik, och den gäller även personalen i våra butiker. Samtidigt är det en rekommendation och vi kan inte tvinga varken medarbetare eller kunder att följa rekommendationerna. Alla butikschefer har möjlighet att beställa munskydd till sin personal. De nya rekommendationerna är just nya och jag har förståelse för att det kommer ta några dagar för hela vår organisation att ta del av rekommendationerna och besluta sig för hur de bäst efterföljs. Vi för också en dialog med resten av branschen om hur vi tillsammans på bästa sätt kan uppfylla rekommendationerna.

Via mejl ställde vi följande frågor till Gabriella Ohlzon, Pressansvarig hos ICA-gruppen.

Gabriella Ohlzon,Pressansvarig hos ICA-gruppen

Hur ställer sig ICA till att nu rekommenderas munskydd? Detta gäller från och med den 23 februari i samtliga livsmedelsaffärer och butiker. Vi gjorde ett stickprov och besökte ICA Supermarket I Hammarby Sjöstad. Ingen i personalen bar munskydd och man bad heller inte sina kunder om att de ska bära munskydd. Är det handlaren själv som bestämmer om de ska följa rekommendationerna för att få bukt på smittan? Eller är det ni centralt på ICA som bestämmer om butikerna ska efterleva och följa de nya rekommendationerna som gäller i region Stockholm?

– Alla ICA-butiker följer de riktlinjer och rekommendationerna som tagits fram av Svensk Dagligvaruhandel och Folkhälsomyndigheten med anledning av Covid-19. Alla ICA-handlare är fria företagare och bestämmer själva över sin butik och det är upp till dem att avgöra om deras personal ska bära munskydd eller inte. När det gäller kunder som besöker en butik är det naturligtvis vår förhoppning att de följer de riktlinjer och rekommendationer som finns för att minska risken för smittspridning, Gabriella Ohlzon.

Vi fick kontakt med Filip Lindmark hos Lidl presstjänst som säger följande;

– Vi tillhandahåller sedan tidigare både munskydd och visir till samtliga medarbetare, och i de regioner med förstärkta rekommendationer står Lidl bakom att dessa följs i möjligaste mån. Att använda munskydd i butik är i nuläget upp till varje enskild kund.

Munskydd för att inte smitta andra:
Ett vanligt munskydd av engångstyp är en så kallad kirurgisk mask. Den är gjord av någon typ av syntetisk väv, oftast ljusblå och fungerar som ett stänkskydd som hindrar bäraren att sprida små droppar av saliv som följer med utandningen. Kirurgiskt engångsskydd kan tvättas och återanvändas men ger då sämre skydd.
Munskydd av tyg kan se ut på många sätt, men kräver ett antal lager. Enligt studien från Karolinska Institutet behövs minst 3-4 lager av till exempel bomull och flanell.

Åsa Melhus, bakteriolog vid Uppsala universitet.

Åsa Melhus, bakteriolog vid Uppsala universitet, menar att det krävs mer än sex lager för att hindra de små viruspartiklarna att tränga igenom. Det är också viktigt att tyget är vävt tätt. Munskydd av tyg ska tvättas hett mellan varje användning. Om du köper en tygmask ska den vara CE-märkt.

Regionala rekommendationer Region Stockholm