Drygt var fjärde butik utsattes för stöld den senaste veckan – men knappt var tredje stöld polisanmäldes. Andelen hotfulla eller våldsamma situationer i samband med stölderna har ökat. Det visar Svensk Handels Trygghetsbarometer.

”Tappat tron på rättsväsendet”

– Många handlare har tappat tron på rättsväsendet och slutat att polisanmäla butiksstölder. Att rättsväsendet i det tysta ser mellan fingrarna och i princip avkriminaliserar stölderna i butik är en farlig utveckling. Det sänder ut en olycklig signal att det är fritt fram att begå brott, säger Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel.

Läs också: Brottsvåg mot matbutik- Gäng stjäl för 7- 8000 kronor om dagen

Stölder, bedrägerier och hot vardagsmat för många butiker, visar ny Trygghetsbarometer.

Trygghetsbarometern för tredje kvartalet visar att åtta procent av butikerna varit utsatta för hot eller våld i samband med stöld. Det är den högsta siffran sedan Trygghetsbarometerns mätningar började förra året. Drygt var femte handlare (22 %) har utsatt för hotfullt beteende från besökare eller kund vid ett annat tillfälle än vid stöld.

– Stämningsläget i handeln är en temperaturmätare för hur samhället mår. Våra butiker står öppna för alla och finns mitt ute på våra gator och torg. När klimatet i samhället blir råare smittar det snabbt av sig till butiksmiljön, säger Per Geijer.

Nya EU-regler kan stävja kortbedrägerier
Trygghetsbarometern mäter sedan början av året butikernas utsatthet för bedrägerier. Drygt var femte butik (21 %) har varit utsatta för någon form av bedrägeri den senaste månaden. En ökning med fyra procentenheter från förra mätningen.

Byte av varans prismärkning, kortbedrägerier och återköp med felaktiga kvitton är de vanligaste bedrägeriformerna.

– Följs EU:s nya regler för kortbetalningar sätter vi i praktiken stopp för köp med stulna kortuppgifter inom EU. Med tanke på att kortbedrägerier är det enskilt vanligaste brottet vore det ett viktigt steg för att stoppa brotten i handeln, säger Nina Jelver, bedrägeriexpert på Svensk Handel.

Olika typer av bedrägerier som butikerna angett att de blivit utsatta för (flera svar var möjliga.)

*I posten ”Annat” finns exempelvis falska och manipulerade fakturor, bedrägeri vid obemannade snabbkassor samt försök till reklamation av stulna varor.

Sammanfattande Säkerhetsindex 
Svensk Handels Säkerhetsindex är ett sammanfattande mått på andelen butiker som varit brottsutsatta den senaste tiden. Det tredje kvartalet landar Säkerhetsindex på 39 %, en minskning med tre procentenheter från förra mätningen.

Fritextsvar på frågan ”Varför har du inte polisanmält stöld/snatteri”?

”Tar förmycket tid och energi. Polisen kommer sällan och ALLT läggs sedan ner. Anmäler endast då jag behöver underlag till försäkringsbolag.”

”Kötttjuv tog för 760 kr, hoppar över grind, personal låser utgångsgrid, tjuv springer mot nödutgång , tappar godset på vägen på lagret. Polis vägrar att göra anmälan, pga försök till ringa stöld inte är något brott. Jag ber honom dubbelkolla med sin chef , men beslutet kvarstår. Tjuven har passerat alla betalnings vägar och rymmer ur butiken, men tappar godset och då är det inget brott. Jag fattar inte vart vi är på väg.”

”Det händer inget med en polisanmälan, känns som att skriva det på en lapp och kasta i papperskorgen och det tar en massa tid från annat.” ”Händer ändå inget, ärendet läggs ner, nästan med vändande post.”

”Meningslöst det blir ingen åtgärd från samhället /polisen allt läggs ner från åklagaren. tyvärr är det ok att snatta i butik men inte i åklagarens/domarens plånbok. Vi är inte lika inför lagen?”

”Pga att efter ett par dagar får man tillbaka ett brev där det står…att dom lägger ner ärendet.” ”Har slutat anmäla då det aldrig leder någon vart. Det tar oss massa tid att anmäla, lämna ut övervakningsfilmer och förhöras. Den tiden kan vi lägga på våra kunder istället på något som vi aldrig får tillbaks ändå.”

”Alldeles för frekvent hos oss och tidsödande med polisanmälan då ärendet ändå läggs ner.”

”Det tar alldeles för mycket tid och leder ändå inte till något. Har inte råd att ha en anställd som sitter hos polisen varje dag.”