Den svenska ledamoten Jonas Carlgren har beslutat att inte ställa upp för omval till Arlas koncernstyrelse för den kommande valperioden.

Jonas Carlgren har suttit i Arlas styrelse sedan 2011 och varit engagerad i många olika branschföreningar genom åren, till exempel styrelseordförande i Svensk Mjölk sedan 2019. Efter noggrant övervägande har Jonas Carlgren beslutat att hans tid i Arlas styrelse kommer att avslutas i och med denna mandatperiod.

– Jag är stolt och tacksam över att ha varit en del av styrelsen under en så viktig tid då Arla gick från att vara ett svenskt-danskt kooperativ till att vara ett europeiskt kooperativ i världsklass med ett fantastiskt rykte i större delen av världen. Jag önskar både min efterträdare och resten av styrelsen all lycka under de spännande och utmanande åren som kommer där hållbarhet och livsmedelsproduktion kommer att bli viktigare än någonsin, säger Jonas Carlgren.

– Det är en förlust för Arla att Jonas inte ställer upp för omval. Han har varit en del av styrelsen i många år och gjort värdefulla insatser. Tillsammans med resten av styrelsen och ledningsgruppen önskar jag honom all lycka i framtiden, säger Arlas styrelseordförande Jan Toft Nørgaard.

Den svenska valberedningen har inlett processen att identifiera och utvärdera Jonas Carlgrens efterträdare. Den 26 april 2022 kommer den svenska valberedningen att presentera sin föreslagna kandidat för de svenska ledamöterna i representantskapet.

Fakta om Arlas styrelse

Vid kommande representantskapsmöte kommer styrelsen att väljas för valperioden 2022-2024. Arlas styrelse kommer att bestå av 14 Arlabönder som väljs bland representantskapets ledamöter vid regionala och nationella valmöten, samt tre medarbetarrepresentanter och två externa rådgivare.