ANNONS

Det berömda Polarbrödet bakas återigen. Nya bagerilinjen kan redan producera på dimensionerad kapacitet. Nu handlar det om att trimma linjens tillgänglighet för att varaktigt kunna ligga på hög kapacitet.

Polarbröd har anor tillbaka till 1879. Från att ha varit ett litet familjebageri utvecklades det till Sveriges tredje största producent av matbröd. Natten mellan 23 och 24 augusti 2020 totalförstördes bageriet i Älvsbyn i en brand. Till saken hör att företaget just färdigställt en ny bagerilinje, som skulle invigas den 24:e. Även den nya linjen brann ner. Den stora branden var en katastrof i kommunen, inte minst därför att Polarbröd är en av Älvsbyns största privata arbetsgivare. Ägarna till Polarbröd var dock fast beslutna att bygga upp anläggningen igen.

LÄS OCKSÅ: Klassiker från Polarbröd åter till brödhyllorna

Så blev det och nu bakas det bröd igen i Älvsbyn. En ny högeffektiv linje står klar som producerar de välkända runda Polarkakorna. Resten av produkterna tillverkas i företagets andra anläggning i Bredbyn, som under den kritiska tiden gått på högvarv och där företaget investerat 84 miljoner kronor för breddat produktsortiment och höjd produktivitet.

Tvådelat projekt

Efter branden i Älvsbyn har Polarbröd arbetat för att så snabbt som möjligt bygga upp en ny anläggning. Tillfället var givet att uppföra en anläggning som både har hög produktivitet, är säker och ger möjlighet att optimera såväl processer som fastighetsdrift. Automationsgraden är mycket hög.

– Projektet delades upp i två projekt, ett för processerna och ett för byggdelarna, berättar Jonas Holmgren, fastighetschef och projektledare för byggdelen. Tidplanen för processerna fick sätta tidplanen för bygget. Det blev otroligt tufft att klara tidplanen.

Ledningen tog tidigt kontakt med bland andra Norconsult och Hellströms bygg som svarat för den nya linje som skulle invigas men som alltså också hade brunnit ner. Alla anställa i produktionen intervjuades och fick ge sin syn på hur det nya bageriet skulle utformas. En heltäckande erfarenhetsåterföring kan man säga.

Högeffektiv linje

Bygget inleddes i oktober 2020 och ett år senare kunde företaget baka det första brödet. Idag står allt klart.

– Linjen kan redan nu momentant producera på max kapacitet. Nu återstår att trimma upp tillgängligheten så att vi varaktigt kan ligga på en hög produktion, berättar Jonas Holmgren.

Den nya anläggningen består i huvudsak av två delar, en ny högeffektiv bagerilinje (9000 kvm) med vidbyggda sidobyggnader och en stor byggnad med lagerfrys/pallettering (3700 kvm). De förbinds med en Sky Walk. I denna transporteras kartonger med bröd och här finns också rören för olika typer av media. Rören för ammoniak till kylsystemet går på ovansidan av Sky Walken.

På gården finns en lagertank för 1200 kbm vatten till sprinklersystemet som försörjer hela anläggningen. Dimensionerande är lagerfrysen som har det största behovet.

Anläggningen har nu en sådan layout att den lämnar utrymme för ytterligare 1–3 bagerilinjer.

Energihushållning

Värme återvinns givetvis ur fastigheternas ventilation, och med hjälp av en värmepump används spillvärme från kylanläggningen till att värma lokaler och producera varmvatten. Överskottsvärme från tryckluftkompressorer används för att värma vatten till processerna.

– Vi har använt spillvärme även tidigare i så hög grad att vi bara behövt utnyttja fjärrvärme under de allra kallaste dagarna. Planen är att åter komma upp i denna höga grad av värmeåtervinning, säger Jonas Holmgren.

Bageriet i Älvsbyn har dels ett styrsystem för fastigheten (Schneider) med ett överordnat SCADA, dels ett styrsystem för processen (Siemens). Det förstnämnda har möjlighet att hämta vissa data från det senare.

Fler byggprojekt kan väntas hos Polarbröd i Älvsbyn. Det ena kontoret klarade sig undan branden, medan det andra brann ner. Här kan det bli fråga om både renovering och nybyggnation. Beträffande själva bageriet är byggkropparna nu placerade på tomten på ett sådan sätt att de lämnar utrymme att bygga till med en, två eller tre linjer i framtiden. Allt beror på hur många bröd som rullar ut på marknaden allteftersom denna expanderar.

Lyckat samarbete med Schneider Electric

Samarbetet mellan Polarbröd och Schneider Electric är långsiktigt och bygger på innovativa lösningar och framtidssäkrad teknik för driftsäker elförsörjning, smart fastighetsautomation och energieffektivisering både idag och framåt. När det gäller kraftförsörjning levererar Schneider Electric allt som behövs från ställverk till vägguttag. Hittills har Schneider Electric bland annat installerat ett nytt SCADA-system för värme, kyla, ventilation, avfuktning och belysningsstyrning samt energiuppföljning. Samarbetet har även bidragit till speciallösningar med integrering av tredjepartsprodukter och system samt signalöverföring mellan fastighetssystem och processystem.

– Det är en utmaning att förutse och förbereda vad som kommer vara aktuellt om fem år och konstruera smart och flexibelt för utveckling och komplettering – något vi tycker att vi lyckats bra med, säger Stefan Rydåker, projektdirektör på Schneider Electric.

FAKTA
Polarbröd
Nybyggnader i Älvsbyn
Tidplan: oktober 2020–februari 2022
Byggherre: Polarbröd AB
Totalentreprenör: Nästa Generation Hellströms AB
Totalkonsult: Norconsult AB
El/Automation: Schneider Electric
Kostnad: ca 500 miljoner kronor

ANNONS