Ju fler som minskar elförbrukningen, desto mindre ökar elpriserna i vinter. Genom att släcka ner butikernas belysning på fasader, skyltar och parkeringar – och genom ytterligare ett antal kraftfulla åtgärder – drar matkedjan Willys nu ned sin elförbrukning med ca 11,7 miljoner kWh, motsvarande årsförbrukningen i 585 villor.

De höga elpriserna är bekymmersamma för många och sannolikt väntar ännu bistrare tider. Enligt en studie från forskningsföretaget Elforsk skulle dock elpriserna i södra Sverige kunna halveras redan i vinter, om målet om att minska elförbrukningen med 10 procent i EU nås snabbt.

Matkedjan Willys vill dra sitt strå till stacken, och lanserar nu en rad åtgärder för att minska elanvändningen. Bland annat har kedjan tagit beslut om att släcka ner belysningen på fasader, skyltar och parkeringar. På alla butiker där det är möjligt – där Willys själv kan styra över frågan – kommer all belysning att släckas efter stängning och tändas först när butiken öppnar igen på morgonen. Andra åtgärder är att justera temperaturen i butikerna, ställa om ventilationen, byta ut ljuskällor till LED-armaturer och stänga av kylrum, kyldiskar och transportfrysar på nattetid när de inte används.

Åtgärderna innebär en besparing på 11,7 miljoner kWh, vilket motsvarar en årlig elförbrukning i 585 villor eller cirka 8 procent av Willys totala elförbrukning. Willys har sedan tidigare påbörjat en rad andra åtgärder för att spara energi – till exempel utbyte av kyl- och frysanläggningar till mer energieffektiv teknik – vilket tillsammans med de nya åtgärderna innebär en minskning med cirka 15 procent av Willys totala elförbrukning.

– Var och en av de här åtgärderna låter kanske inte som att det skulle betyda så mycket, men många bäckar blir verkligen en stor å i det här fallet. I den här situationen måste vi alla bidra med det vi kan, säger Thomas Evertsson, vd på Willys.

Nedsläckningen av Willysbutikerna har redan påbörjats och kommer successivt att genomföras i samtliga butiker under kommande veckor.