Kan förändringar i matbutiken få kunder i Stockholm att göra hälsosammare val? Det ska ett experiment, på initiativ av Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden, nu ta reda på.

Butiksexperiment ska få Stockholmare att välja nyttigare mat. Foto: Sanna Percivall

Butiksexperiment ska få Stockholmare att välja nyttigare mat. Foto: Sanna Percivall

– Vi vet att vår kost kan påverka risken för cancer, stroke och hjärt- kärlsjukdomar och då majoriteten av våra matinköp sker i matbutik finns här massor att göra. Hur butiken ser ut och varorna presenteras spelar roll för våra val. Med det här experimentet vill vi skapa förståelse för det och bidra till förändring, säger Ulrika Årehed Kågström, generalsekreterare på Cancerfonden.

Forskningen visar att hälsosamma levnadsvanor, där kost är en viktig faktor, kan förebygga 3 av 10 cancerfall, 1 av 3 fall av stroke och över hälften av alla fall av kranskärlsjukdomar i Sverige. Med start i november kommer Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden att förändra brödhyllorna i ett antal matvarubutiker i Stockholm. Förändringarna kan handla om placering av varorna, prissättning eller skyltar som pekar ut vilka brödsorter som är mer hälsosamma. Syftet är att se om det går att påverka kundernas beteende mot att göra hälsosammare val.

– Att vi äter allt sämre är ett växande problem som vi måste få ordning på. Länge har fokus bara varit på individens ansvar, men nu det dags att lyfta frågan till en samhällsnivå. Vårt mål är att det ska vara lätt att göra hälsosamma val och vi vet att en stor del av lösningen finns i vår omgivning, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden

Projektet genomförs inom initiativet ”Folkhälsa för alla” som startats av Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden med målet att öka fokus på samhällets och politikens ansvar att främja hälsosamma levnadsvanor. Undersökningen pågår under hösten 2022 och slutresultatet presenteras i januari 2023.

Matvanor i Sverige

9 av 10 vuxna äter för lite fullkorn

6 av 10 tonåringar äter inte grönsaker varje dag

17 % av barn och ungas totala energiintag utgörs av godis, kakor, snacks och läsk

7 av 10 vuxna äter för lite fibrer

Om folkhälsa för alla

”Folkhälsa för alla” är ett initiativ från Cancerfonden och Hjärt-Lungfonden för att visa att det finns ett brett stöd för fler politiska insatser för att främja hälsosamma levnadsvanor. Över 100 organisationer, universitet, företag och stiftelser har ställt sig bakom initiativet.