I somras stod det klart att Fiskgrossisten i Helsingborg ingår partnerskap med färskvarukoncernen JOHBECO. I koncernen ingår bland andra kött- och charkspecialisten Johan i Hallen som kommer att bli en viktig samarbetspartner för Fiskgrossisten i Helsingborg. Partnerskapet innebär att södra Sverige nu erbjuds ett bredare utbud av högkvalitativa råvaror från både fisk- och kött – från en och samma leverantör. 

Fiskgrossisten grundades för sex år sedan med visionen att bli den bästa fiskleverantören i Skåne. Verksamheten drivs idag av Stefan Andersson och Anders Andersson, och konceptet har snabbt blivit ett förstahandsval hos kunderna – som lockas av engagemanget, kunskapen om råvarorna, kvaliteten och den goda servicen. Fiskgrossistens passion för råvaror och sättet att arbeta på går helt i linje med färskvaruspecialisten JOHBECO:s vision, som under sommaren 2019 förvärvade verksamheten.

– Det känns väldigt roligt att nu få vara en del av något större. Johan i Hallen har funnits i Södra Sverige en tid, Men genom oss och vårt kontaktnät kan de nu nå en helt ny marknad, och vi kan i vår tur presentera ett bredare sortiment för våra kunder, nu innehållande även kött och chark. Vi kommer att få en större slagkraft och stärka vår position på marknaden genom samarbetet med våra systerbolag och ser med spänning fram emot den kommande framtiden, säger Stefan Andersson.

Två specialister – en leverans
Gruppen, som ursprungligen bestod av färskvaruspecialisterna Johan i Hallen och Bergfalk & Co, har tidigare under 2019 meddelat förvärv av både Fiskeboa och Gothia Seafood i Göteborg, samt allra senast Arvo Kokkonen Oy i Finland. Även om koncernen växer så menar Martin Eriksson, vd för Johan i Hallen, att företagets vision fortfarande är att alltid finnas nära kunderna och vara den lilla, lokala aktören – fast nu i en större organisation. Partnerskapet innebär att södra Sverige nu erbjuds ett bredare utbud av högkvalitativa råvaror från både fisk- och kött, i en leverans.

– Vi vill alltid hålla så hög kvalitet som möjligt och det nya samarbetet innebär att vi kan leverera ännu färskare, snabbare och närmre kunden. Att vi nu dessutom kan erbjuda kött- och charkleveranser från samma leverantör som fisk, ger ett stort mervärde för kunderna, säger Martin Eriksson.

Den 22 september bjuder JOHBECO in till öppet hus i Fiskgrossistens lokaler i Helsingborg för att presentera det nya samarbetet samt visa upp nya produkter och råvaror.