Konsumenternas oro för ekonomin påverkar både beteenden och köpkraft inför jul- och nyårsfiranden. Förutom att köpa mindre fysiska varor, minska på julbelysningen och resa mindre kommer 33 procent av svenskarna enligt undersökningen att köpa mindre mat till jul- och nyårsfirandet och 25 procent undviker julklappar med onödiga förpackningar.

Sverige särskiljer sig genom att handla mer online inför julhelgerna online jämfört med globalt, 41 procent jämfört med 34 procent. Undersökningen med över 21 000 respondenter i 27 länder visar också att Sverige och övriga nordiska länder prioriterar priset före hållbarhet vid inköp.

Jul och nyår.

EY Future Consumer Index är en återkommande undersökning från rådgivnings- och revisionsföretaget EY för att kartlägga förändringar i konsumentbeteenden globalt, däribland Sverige. Den senaste undersökningen visar tydliga förändringar i beteenden inför jul- och nyårshelgen.

Bland annat ser man:

  • Var tredje svensk kommer minska ner på jul- och nyårsmat (33%)
  • Nästan hälften av svenskarna minskar på julbelysningen i år (42%)
  • För att spara pengar svarar 46 procent av konsumenterna i Sverige att de kommer spendera mindre inför jul- och nyhetshelgerna, jämföras med det lägre genomsnittet globalt på 42 procent.
  • Nästa hälften av konsumenterna i Sverige kommer minska på inköp av fysiska varor (43% jämfört med det globala genomsmittet på 38%)

Totalt kommer 43 procent av konsumenterna i Sverige minska på inköp av fysiska varor, jämfört med det globala genomsmittet på 38 procent, och 42 procent minska på dekoration och julbelysning. Enligt undersökningen kommer 25 procent av svenskarna välja julklappar med mindre emballage. Det är 33 procent som kommer köpa mindre mat till jul- och nyårsfirandet. Julhelgerna brukar betyda mycket resande för svenskarna, men det är 34 procent som svarar att de kommer resa mindre i år.

För att spara pengar svarar 46 procent av konsumenterna i Sverige att de kommer spendera mindre inför jul- och nyhetshelgerna, vilket kan jämföras med det lägre genomsnittet globalt som är 42 procent. Sverige sticker ut i undersökningen genom att göra en större del av sina inköp online inför julhelgerna, det anger 41 procent av svenskarna, jämfört med 34 procent globalt.

– Förutom att konsumenterna i Sverige är prismedvetna och sätter hållbarhet först, ser vi att konsumenter inför jul och nyår är mest fokuserade på upplevelser, hälsa och samhället. Dessa kan såklart överlappa varandra. Ett exempel är att nära hälften säger att de minskar på julbelysningen detta år, vilket kan både vara drivet ur ett hållbarhetsperspektiv såväl som ekonomiskt när elpriserna ökar, säger Malin Andrée, partner samt ansvarig för konsumentprodukter och detaljhandel på EY.

Nordiska konsumenter prioriterar priset före hållbarhet

Prismedvetenhet är den största drivkraften för konsumenterna globalt den kommande tiden. Indexet kategoriserar konsumenter i fem grupper och undersöker vad som är drivkraften bakom deras levnadsvanor, både nu och framåt. I listan bland länderna som sätter priset först finns Finland på andra plats, följt av Sverige på en fjärde plats och Danmark och Norge på femte respektive sjätte plats.

– Allt eftersom omvärlden möter mer osäkerhet och ekonomisk nedgång ser vi att konsumenter blir mer prismedvetna och priset är den mest avgörande faktorn i vår undersökning. Alla nordiska länder placerar sig i toppen när det kommer till att prioritera pris före hållbarhet, vilket visar på en stor ekonomisk medvetenhet hos nordiska konsumenterna, tillägger Malin Andrée, partner samt ansvarig för konsumentprodukter och detaljhandel på EY.

Topp 6 förändringar i beteenden i Sverige hos svenskarna inför jul- och nyårshelgen:

1. Köpa färre fysiska varor (43%)

2. Minska på dekoration och julbelysning (42%)
3. Resa mindre (34%)
4. Köpa mindre mat till jul- och nyårsfirandet (33%)
5. Göra mer hållbara och etiska matval (25%)
6. Välja julklappar med mindre emballage (25%)


Om EY Future Consumer Index
Återkommande index som analyserar förändrade konsumentbeteenden globalt och attityder över tid. Den 11:e upplagan av EY Future Consumer Index innehöll 21 000 respondenter i USA, Kanada, Mexiko, Brasilien, Argentina, Chile, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Spanien, Danmark, Finland, Sverige, Norge, Australien, Nya Zeeland, Japan , Kina, Indien, Indonesien, Thailand, Saudiarabien, Sydafrika, Vietnam, Nigeria och Nederländerna. Sverige hade 510 respondenter och de nordiska länderna tillsammans (exkl. Island) har 1412 respondenter. Undersökningen genomfördes mellan 23 september och 14 oktober 2022.