Just nu pågår ett utbrott av salmonella i Sverige, och misstanken är att det orsakats av ett livsmedel som sålts över hela landet.

Folkhälsomyndigheten, FHM, uppger att totalt har 54 bekräftade utbrottsfall med Salmonella Typhimurium rapporterats från 20 olika regioner under perioden 17 september till 5 oktober. Sjukdomsfallen är i åldrarna 8-86 år och 31 av de insjuknade är kvinnor.

Fallen har kunnat kopplas samman med hjälp av helgenomsekvensering (analys av bakteriens arvsmassa). Berörda smittskyddsenheter, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten utreder utbrottet för att identifiera smittkällan som misstänks vara ett livsmedel med bred distribution i Sverige.

Arbete med att samla information om vad de drabbade har ätit innan insjuknandet sker via intervjuer och insamling av enkäter. Svaren används för att bilda hypoteser och jämförs även mot vad personer i en kontrollgrupp anger att de har ätit för att bedöma om det finns livsmedel som de insjuknade har ätit i högre utsträckning än kontrollerna.

Från den 17 september har 19 personer bekräftats smittade med Salmonella Typhimurium. Helgenomsekvensering (analys av bakteriens arvsmassa) har visat att sjukdomsfallen bär på samma stam av Salmonella Typhimurium och därmed misstänks ha smittats av en gemensam källa. Fallen, som är i åldrarna 14-81 år (median=42 år), är hemmahörande i elva olika regioner i Sverige och 10 av de insjuknade är kvinnor. Berörda smittskyddsenheter, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten utreder utbrottet för att identifiera smittkällan som misstänks vara ett livsmedel med bred distribution i Sverige.

Nu pågår arbetet med att hitta smittkällan, men det finns ännu inga uppgifter om vilken typ av livsmedel det handlar om.