ICA Sverige anpassar organisationen för att skapa starkare försäljningsfokus, snabbare beslutsvägar och ökad konkurrenskraft. Ett tydligare fokus på försäljning och tillväxt skapar förutsättningar för ICA Sverige att möta förändringarna på marknaden och ge ett bättre stöd till ICA-handlarna.

ICA Sverige kommunicerade den 7 december 2022 genomförandet av ett effektiviseringsprogram som syftar till att möjliggöra investeringar i prisvärde och mer konkurrenskraftiga erbjudanden som möter konsumenternas behov i en förändrad marknad.

Den verksamhetsöversyn som just nu pågår omfattar en organisationsförändring. En ny struktur skapas där fyra befintliga områden blir två nya: ett med ansvar för försäljning och marknad och ett med ansvar för strategi och teknologi.

Förändringarna kommer att bidra till en ökad effektivitet och konkurrenskraft för ICA Sverige genom en enklare planering som möjliggör bättre resultat och synergier, liksom snabbare beslutsvägar och tydliga mandat.

VD (CEO), Ica Sverige Fotograf: Simon Hellsten
VD Eric Lundberg (CEO), Ica Sverige Fotograf: Simon Hellsten

− Det har skett stora förändringar på marknaden och i vår omvärld som kräver att vi ser över våra arbetssätt för att jobba enklare, effektivare och med ett tydligare fokus på försäljning och kundupplevelse. Med en förstärkt försäljningsorganisation, och i samverkan med ICA-handlarna och deras lokala engagemang, skapas bättre förutsättningar att utveckla vårt kunderbjudande för att verkligen vinna på en lokal nivå, säger Eric Lundberg, vd ICA Sverige.

Chef för det nya området Försäljning och marknad blir Joakim Bohman. Chef för det nya området Strategy and Technology blir Peter Muld.

I samband med förändringen har Josefin Lundmark, marknadsdirektör ICA Sverige, utsetts till chef varumärke och marknad och kommer fortsätta ha ansvar för varumärkes- och marknadsområdet in i den nya funktionen.

Den nya organisationen träder i kraft den 1 mars 2023.