När det kommunala konferensföretaget i Norrköping köpte dryck och mat följdes inte upphandlingsreglerna. Konkurrensverket kräver därför att Louis de Geer Konsert & Kongress i Norrköping Aktiebolag döms av domstol att betala 260 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.

– Otillåten direktupphandling är en allvarlig överträdelse av upphandlingsreglerna. Med annonserad upphandling ökar möjligheten att den leverantör som erbjuder de mest förmånliga villkoren vinner kontraktet, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Under 2018 har Louis de Geer Konsert & Kongress, som är helägt av Norrköpings kommun, köpt alkoholdrycker och livsmedel till ett värde av 3 671 723 kronor från ett stort antal leverantörer utan att annonsera inköpen. Enligt Konkurrensverkets bedömning var förutsättningarna för direktupphandling inte uppfyllda.

Konkurrensverket uppmärksammade händelsen via myndighetens omvärldsbevakning. Konkurrensverket kräver nu att Förvaltningsrätten i Linköping dömer Louis de Geer Konsert & Kongress att betala 260 000 kronor i böter/upphandlingsskadeavgift.