Lantmännen Agroetanol, Reppe och Oats går samman och bildar ett enhetligt bolag, Lantmännen Biorefineries AB. Den planerade fusionen fullbordas i februari 2024, men redan nu slås Agroetanol och Reppe samman under det gemensamma namnet Lantmännen Biorefineries.

Fotograf: Filip Lundahl- Lantmännen Biorefineries i Norrköping

Lantmännen Biorefineries introducerades i början av 2020 med ambitionen att skapa en juridisk enhet med en enhetlig organisation och arbetsmetodik. Den kommande fusionen innebär att bolagsnamnen Lantmännen Agroetanol, Lantmännen Reppe och Lantmännen Oats kommer att försvinna och ersättas av det enhetliga Lantmännen Biorefineries, med verksamheter i Norrköping, Lidköping och Kimstad.

Fredrik Jönsson, vd för Lantmännen Biorefineries, kommenterar: ”Genom Lantmännen Biorefineries kommer vi att fortsätta erbjuda våra förstklassiga och hållbara produkter, härstammande från den svenska åkermarken och våra medlemmars gårdar. Fusionen medför inga fysiska förändringar i våra verksamheter och innebär enbart administrativa åtgärder för berörda parter.”

Text: Redaktionen – Butiksnytt