Mathem Slår sig Samman med Oda för att Bli Nordisk E-handelsjätte

Mathem, Sveriges främsta online-mataffär, har nu officiellt gått samman med Oda, dess norska motsvarighet. Detta partnerskap skapar en ny nordisk marknadsledare inom e-handel av dagligvaror med hemleverans, med en sammanlagd omsättning på över 5 miljarder kronor.

Mathems verksamhet i Sverige kommer fortsätta under det välbekanta varumärket Mathem.

Mathem-Oda
Mathem Slår sig Samman med Oda för att Bli Nordisk E-handelsjätte

Både Mathem och Oda har varit pionjärer inom sina respektive marknader för e-handel av dagligvaror med hemleverans, med Mathem i Sverige sedan 2006 och Oda i Norge sedan 2013. Den starka marknadspositionen och branscherfarenheten hos Mathem, tillsammans med Odas världsledande och egenutvecklade tekniska logistikplattform, skapar nu en ännu kraftfullare aktör på den nordiska marknaden. Affären representerar ett viktigt steg för både Mathem och Oda i deras strävan mot lönsamhet.

Johan Lagercrantz, Managing Director för Mathem.

”För oss på Mathem har fokus länge varit att öka verksamhetens effektivitet, och jag är otroligt stolt över hur långt vi har kommit, särskilt tack vare vår automatiserade anläggning i Larsboda. Men vi fortsätter att sträva efter lönsamhet i en marknad som är utmanande på grund av makroekonomiska förhållanden. Genom sammanslagningen får vi nu en helt annan skalbarhet och kan ytterligare öka effektiviteten tack vare Odas världsledande logistikplattform. På så sätt kan vi förbättra vårt kunderbjudande ännu mer, särskilt när det gäller pris och kvalitet,” säger Johan Lagercrantz, Managing Director för Mathem.

I den nya företagsstrukturen kommer Mathem att fungera som en svensk landsorganisation inom Oda Group, liknande Oda Norge. Mathem kommer att fortsätta ledas av Johan Lagercrantz tillsammans med Odas André Knüppel, som bidrar med värdefull kompetens inom Odas logistikplattform. Oda Group leds av Karl Munthe-Kaas, en av grundarna av Oda.

”Denna sammanslagning kommer att förändra spelplanen för den nordiska marknaden för e-handel av dagligvaror. Vi på Oda är otroligt exalterade över att gå samman med Mathem och påskynda vår resa mot att bli Europas största och mest effektiva online-mataffär. Skalbarheten i våra två företag tillsammans kommer att sätta en ny standard för kvalitet, effektivitet och kundupplevelse,” säger Karl Munthe-Kaas, VD för Oda.

I den nya företagsstrukturen har verksamheten en omsättning på över 5 miljarder kronor. Flera stordriftsfördelar kommer att kunna realiseras, vilket gynnar kunderna, särskilt när det gäller pris och kvalitet. Mathem kommer även framöver att fortsätta utveckla sitt samarbete med Dagab för att fortsätta erbjuda kunderna ett attraktivt sortiment.

Oda och Mathem har gemensamma ägare i Kinnevik och Verdane. Utöver detta stöds affären av företagens styrelser och andra stora ägare, Axfood och Summa Equity, som fortsätter vara betydande aktieägare.

Text: Redaktion – Butiksnytt