Norrmejeriers Styrelse Beslutar om Avveckling av Luleå Mejeri och Konsolidering av Produktionen till Umeå

Luleå, 22 augusti – Efter noggrant övervägande vid ett möte den 22 augusti har Norrmejeriers styrelse tagit ett avgörande beslut om att avveckla Luleå mejeri. Detta betydande steg kommer att samla hela Norrmejeriers produktion av fil, mjölk och grädde till anläggningen i Umeå. Viktigt att notera är att denna förändring inte kommer att påverka Norrmejeriers ägare, de norrländska mjölkbönderna, på något sätt, då mjölken fortsatt kommer att insamlas över hela Norrland.

Detta beslut har sin grund i flera faktorer, inklusive en kontinuerligt minskande efterfrågan på mjölkprodukter, en underutnyttjad produktionskapacitet, omfattande behov av investeringar under de kommande åren samt en generell bristande lönsamhet för företaget. Styrelsens beslut bygger på en genomgripande analys av Norrmejeriers mejeristruktur, vars mål har varit att säkerställa en hållbar och lönsam mjölkproduktion i Norrland på lång sikt. Resultaten av den djupgående utredningen, som inleddes i juni, har inte ändrat slutsatserna från analysen.

Göran Olofsson Styrelseordförande NorrmejerierNorrmejerier

Göran Olofsson, styrelseordförande för Norrmejerier, delade med empati tankarna om Luleås mejeripersonal och framhöll samtidigt det kontinuerliga trycket på ägarnas gårdar med höga kostnader, till och med överträffande jämfört med föregående år. Detta utmanar lönsamheten och kräver att alla möjliga åtgärder vidtas för att säkerställa rättvisa ersättningar till våra mjölkleverantörer.

Processen med avvecklingen av Luleå mejeri och överföringen av produktionen till Umeå kommer att genomföras stegvis under de kommande åren, och planeringsarbetet har redan inletts. Luleå mejeri, en av Norrmejeriers tre produktionsanläggningar, sysselsätter cirka 60 medarbetare och pågående förhandlingar med fackliga representanter är i startgroparna.

Gerhard Bley
Gerhard Bley

Gerhard Bley, VD för Norrmejerier, betonade den tuffa beslutssituationen och underströk samtidigt att detta steg är nödvändigt för att trygga både mjölkproduktionen och livsmedelsförsörjningen i Norrland. Bley påpekade att organisationen har lagt ner omfattande tid och ansträngningar på att utvärdera situationen, och resultatet av analysen var klart – för att kunna bevara mjölkproduktionen i Norrland krävs en konsolidering av tillverkningen i Umeå. Dessutom framhävde han den positiva aspekten av förändringen, där det förväntas skapas upp till 30 nya arbetsplatser på sikt inom verksamheten i Umeå.