Henrik Samuelson, Paulig, är en av de nominerade till ”Årets Syftesdrivna ledare”, en utmärkelse som premierar ledare med en tydlig vision och ett syftesdrivet sätt att driva företagets affär inom dagligvarubranschen. Priset delas ut av Academic Search under Dagligvarugalan den 19 september 2019.

Med en historia som sträcker sig över 140 år, har hållbarhet varit en förutsättning i den familjeägda koncernen Paulig, i vars svenska varumärkesportfölj vi återfinner Santa Maria, Risenta och Gold&Green. Sedan 2 år är Henrik Samuelson ansvarig för företagets verksamhet i Skandinavien och Centraleuropa och stolt över en nominering som sätter hållbarhet och en syftesdriven affärsvision i fokus:

– Det är självklart en ära att bli nominerad till Årets Syftesdrivna ledare. Jag är extra glad att fokus ligger på ett ledarskap med ett högre syfte som grund. Jag tror att de allra flesta, mig själv inkluderad, sporras av att arbeta för företag som fyller en roll inte bara som ett vinstdrivande bolag, utan som en samhällsaktör som gör gott. En av mina viktigaste uppgifter som chef är att leda på ett sätt som möjliggör det, säger Henrik Samuelson.

Dagligvarugalan går av stapeln den 19 september 2019 i Stockholms stadshus.

Om utmärkelsen

Årets Syftesdrivna ledare delas ut av Academic Search. Utmärkelsen tilldelas en person som har en tydlig vision att vilja påverka sin omvärld till något bättre genom att driva sin affär på ett syftesdrivet sätt samt genom ett tydligt ledarskap. I bedömningen fokuserar man speciellt på:

  • Ledarskap, förmåga att leda, motivera, inspirera samt utveckla individer/team
  • Hållbarhet, leder en syftesdriven affärsvision där både människor, miljö och socialt perspektiv står i centrum
  • Resultat, kunnat visa goda tillväxt och lönsamhetsresultat i den verksamhet som hon/han leder